Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmation - att växa för livet!

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig

Vad är konfirmation?

Konfirmationstiden är en fantastisk möjlighet att lära känna sig själv, den kristna tron och nya vänner. Tillsammans med flera vuxna ledare, varav en präst, får den som blir konfirmand testa att se på världen utifrån den kristna trons perspektiv.

Vad betyder ordet konfirmation?

Ordet konfirmation betyder ”bekräftelse” och det syftar på att bekräfta sitt dop, som i sin tur hänger nära samman med den kristna tron. Som konfirmand får du lära känna den kristna tron så att du kan ta ställning till den. Bekräftelse kan också syfta på att vi får lära känna Guds trofasthet och Guds vilja att alltid finnas med i våra liv.

Om jag inte är döpt?

Konfirmand som döps
Bild: IKON

Numera är det ganska vanligt att konfirmander inte blivit döpta som barn. Om du inte redan nu är döpt eller medlem i Svenska Kyrkan så är det inget hinder för att börja som konfirmand. Däremot måste man vara döpt och medlem för att bli konfirmerad vid konfirmationstidens slut. Om du alltså inte är döpt så ordnar vi med dop under konfirmandtidens gång. Vid ett sådant dop får du själv vara med och bestämma i vilket sammanhang dopet ska ske.

Konfirmationsgudstjänsten

Konfirmander i procession
Bild: IKON

Konfirmationsgudstjänsten utformar konfirmander och ledare tillsammans. Konfirmanderna får visa en del av det året handlat om, sedan ber vi för konfirmanderna och firar nattvard tillsammans.

Om du vill konfirmeras, så hör av dig till Björn Carlstedt (se kontaktuppgifter nedan)

Björn Carlstedt

Björn Carlstedt

Götene pastorat

Konfirmandansvarig, Församlingspedagog

Mer om Björn Carlstedt

Ansvarig för konfirmandarbetet