Foto: Alex Giacomini/IKON

Konfirmation - att växa för livet!

Vad är konfirmation?

Konfirmationstiden är en fantastisk möjlighet att lära känna dig själv, den kristna tron och nya vänner. Tillsammans med flera vuxna ledare, varav en präst, får du testa att se på världen utifrån den kristna trons perspektiv.

Vad betyder ordet konfirmation?

Ordet konfirmation betyder ”bekräftelse” och det syftar på att bekräfta sitt dop, som i sin tur hänger nära samman med den kristna tron. Som konfirmand får du lära känna den kristna tron så att du kan ta ställning till den. Bekräftelse kan också syfta på att du får lära känna Guds trofasthet och Guds vilja att alltid finnas med i ditt liv.

Om jag inte är döpt?

Dop av konfirmand.
Foto: Magnus Aronson / Ikon

Numera är det ganska vanligt att konfirmander inte blivit döpta som barn. Om du inte redan nu är döpt eller medlem i Svenska Kyrkan så är det inget hinder för att börja som konfirmand. Däremot måste du vara döpt och medlem för att bli konfirmerad vid konfirmationstidens slut. Om du alltså inte är döpt så ordnar vi med dop under konfirmandtidens gång. Vid ett sådant dop får du själv vara med och bestämma i vilket sammanhang dopet ska ske.

Konfirmationsgudstjänsten

Konfirmander och ett processionskors.
Foto: Johannes Frandsen / Ikon

Konfirmationsgudstjänsten utformar konfirmander och ledare tillsammans. Konfirmanderna får visa en del av det året handlat om, sedan ber vi för konfirmanderna och firar nattvard tillsammans.

Om du vill konfirmeras, så hör av dig till Björn Carlstedt (se kontaktuppgifter nedan)

Björn Carlstedt

Björn Carlstedt

Götene pastorat

Konfirmandansvarig, Församlingspedagog