Foto: Alex Giacomini/IKON

Konfirmation

Årets kick-off med inskrivning ägde rum den 5 september 2021 vid Husaby kyrka. Men än är det inte för sent. Kontakta oss om du vill konfirmera dig!

Under året som konfirmand får du vara med om många spännande saker tillfällen att prata om det som berör dig i just ditt liv, leka och umgås, lära känna nya människor.

Om du är osäker på om du vill konfirmeras - våga testa!
Det gör absolut ingenting om du börjar och sedan kommer på att du inte vill bli konfirmerad. Ge det en chans!

Årets kick-off med inskrivning äger rum den 5 september 2021 vid Husaby kyrka klockan 13:00-16:00.

Inför 2022 finns det två alternativ att välja mellan när du ska konfirmera dig

Alternativ 1

Torsdagar klockan 14:30-16:30 i Götene församlingshem
Läger på Flämslätt: 29-31 oktober 2021 och någon gång i april 2022. (du kan välja att delta endast på dagtid eller att sova över)
Resa: På studiedagen den 22 september 2021 åker vi på resa tillsammans en heldag där vi bland annat besöker Stadsmissionen.

Alternativ 2

Sommarkonfirmation två heldagar under året och tre veckor under sommaren med ett längre läger på annan ort.
Resa: På en av studiedagarna i maj åker vi på resa tillsammans en heldag där vi bland annat besöker Stadsmissionen.

Följande gäller oavsett vilket alternativ du väljer

Vi kommer att ge förslag på gudstjänster du ska besöka, de flesta är på söndagar.

Preliminär konfirmation

Torsdagsgänget: 28 maj 2022
Sommarkonfirmation: 3 juli 2022

ANMÄLAN SENAST 18 juni 2021 via svenskakyrkan.se/gotene/konfirmandinbjudan

(Det går även att anmäla sig senare, men helst innan 18 juni)

Att konfirmera sig är kostnadsfritt !

 

Vad är konfirmation?

Konfirmationstiden är en fantastisk möjlighet att lära känna dig själv, den kristna tron och nya vänner. Tillsammans med flera vuxna ledare, varav en präst, får du testa att se på världen utifrån den kristna trons perspektiv.

Vad betyder ordet konfirmation?

Ordet konfirmation betyder ”bekräftelse” och det syftar på att bekräfta sitt dop, som i sin tur hänger nära samman med den kristna tron. Som konfirmand får du lära känna den kristna tron så att du kan ta ställning till den. Bekräftelse kan också syfta på att du får lära känna Guds trofasthet och Guds vilja att alltid finnas med i ditt liv.

Om jag inte är döpt?

Dop av konfirmand.
Foto: Magnus Aronson / Ikon

Numera är det ganska vanligt att konfirmander inte blivit döpta som barn. Om du inte redan nu är döpt eller medlem i Svenska Kyrkan så är det inget hinder för att börja som konfirmand. Däremot måste du vara döpt och medlem för att bli konfirmerad vid konfirmationstidens slut. Om du alltså inte är döpt så ordnar vi med dop under konfirmandtidens gång. Vid ett sådant dop får du själv vara med och bestämma i vilket sammanhang dopet ska ske.

Konfirmationsgudstjänsten

Konfirmander och ett processionskors.
Foto: Johannes Frandsen / Ikon

Konfirmationsgudstjänsten utformar konfirmander och ledare tillsammans. Konfirmanderna får visa en del av det året handlat om, sedan ber vi för konfirmanderna och firar nattvard tillsammans.

Om du vill konfirmeras, så hör av dig till Jenny Persson (se kontaktuppgifter nedan)

Jenny  Persson

Jenny Persson

Götene pastorat

Konfirmandansvarig, Konfirmandledare, Församlingspedagog

Mer om Jenny Persson

Husaby församling