Foto: Alex Giacomini/IKON

Konfirmation

Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt. En upplevelse som skapar minnen för livet. Alla som fyller fjorton i år blir inbjudna till konfirmation i Götene pastorat.

Under året som konfirmand får du vara med om många spännande saker tillfällen att prata om det som berör dig i just ditt liv, leka och umgås, lära känna nya människor.

Om du är osäker på om du vill konfirmeras - våga testa!
Det gör absolut ingenting om du börjar och sedan kommer på att du inte vill bli konfirmerad. Ge det en chans!

Årets kick-off med inskrivning äger rum söndagen den 4 september 2022 vid Husaby kyrka klockan 14:00-17:00.

Inför 2022 finns det två alternativ att välja mellan när du ska konfirmera dig

Välj ett av följande alternativ:

Alternativ 1: Torsdagar kl. 14:30-16:30 i Götene församlingshem 
Läger på Flämslätt: 28-30 oktober 2022 och någon gång i april 2023. 
Resa: Vi planerar in en studieresa under året. 

Alternativ 2: Sommarkonfirmation 
Två heldagar under året och tre veckor under sommaren med ett längre läger 
på annan ort. 
Resa: Vi planerar in en resa under året.

Följande gäller oavsett vilket alternativ du väljer
Gudstjänster: Vi ger förslag på gudstjänster, de flesta är på söndagar. 
Preliminär konfirmation: 27 maj 2023 , Sommargrupp 2 juli 2023

Kontaktperson: Jenny Persson 0511–285 32
E-post: jenny.persson2@svenskakyrkan.se

ANMÄLAN SENAST 17 JUNI VIA
www.svenskakyrkan.se/gotene/konfirmandinbjudan
Anmälan sker endast på detta sätt!
(Det går även att anmäla sig senare, men helst innan 17 juni)
Att konfirmera sig är kostnadsfritt !
PST! Inskrivning söndag 4 september kl.14:00-17:00 
vid Husaby kyrka (gäller ALLA)

 

 

Vad är konfirmation?

Konfirmationstiden är en fantastisk möjlighet att lära känna dig själv, den kristna tron och nya vänner. Tillsammans med flera vuxna ledare, varav en präst, får du testa att se på världen utifrån den kristna trons perspektiv.

Vad betyder ordet konfirmation?

Ordet konfirmation betyder ”bekräftelse” och det syftar på att bekräfta sitt dop, som i sin tur hänger nära samman med den kristna tron. Som konfirmand får du lära känna den kristna tron så att du kan ta ställning till den. Bekräftelse kan också syfta på att du får lära känna Guds trofasthet och Guds vilja att alltid finnas med i ditt liv.

Om jag inte är döpt?

Dop av konfirmand.
Foto: Magnus Aronson / Ikon

Numera är det ganska vanligt att konfirmander inte blivit döpta som barn. Om du inte redan nu är döpt eller medlem i Svenska Kyrkan så är det inget hinder för att börja som konfirmand. Däremot måste du vara döpt och medlem för att bli konfirmerad vid konfirmationstidens slut. Om du alltså inte är döpt så ordnar vi med dop under konfirmandtidens gång. Vid ett sådant dop får du själv vara med och bestämma i vilket sammanhang dopet ska ske.

Konfirmationsgudstjänsten

Konfirmander och ett processionskors.
Foto: Johannes Frandsen / Ikon

Konfirmationsgudstjänsten utformar konfirmander och ledare tillsammans. Konfirmanderna får visa en del av det året handlat om, sedan ber vi för konfirmanderna och firar nattvard tillsammans.

Om du vill konfirmeras, så hör av dig till Jenny Persson (se kontaktuppgifter nedan)

GDPR

GDPR

Så behandlar Svenska kyrkan Götene pastorat personuppgifter