Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vuxendop

Vill du bli döpt?

Många döps senare i livet, ofta i samband med konfirmation. Dock döper Svenska kyrkan aldrig om någon. Detta innebär att den som döpts i annan kristen kyrkas ordning och vill bli medlem i Svenska kyrkan inte blir döpt en gång till. En gång döpt - alltid döpt!

Du som är vuxen och önskar bli döpt kontaktar lättast någon av fšrsamlingens präster. Beroende på vad du tidigare känner till om kyrkans tro, bekännelse och lära får du, antingen enskilt eller i smågrupper, genomgå en dopundervisning som förberedelse till dopet. Dopet sker sedan antingen i en ordinarie gudstjänst eller vid en mer avskild dopgudstjänst.

Dopet är en helig handling
Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor. Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol fšr livet och för att växa. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Medlemsgrundande
Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är man tidigare döpt i annat ett kristet samfund i Sverige eller i annat land behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om man önskar kan man be om en ceremoni där man får bekräfta sitt dop.

Ellinor  Carlberg Mehrén

Ellinor Carlberg Mehrén

Götene pastorat

Komminister

Claes Björndahl

Claes Björndahl

Götene pastorat

Kyrkoherde

Else-Britt Broberg

Else-Britt Broberg

Götene pastorat

komminister deltid

Josef Ekesryd

Josef Ekesryd

Götene pastorat

Komminister

Ingrid Linderoth

Götene pastorat

Komminister

Hans-Olof Martinsson

Hans-Olof Martinsson

Götene pastorat

Konfirmandpräst, Komminister

Erik Zethelius

Erik Zethelius

Götene pastorat

Komminister - vik