Foto: Alex Giacomini

Vuxendop

Man förknippar oftast dop med spädbarn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. Det är inte ovanligt att människor döps senare i livet, ofta i samband med komfirmation. Om du blivit döpt i ett annat kristet samfund är du välkommen in i Svenska kyrkan - något nytt dop sker inte. Enligt Svenska kyrkans syn gäller ett kristet dop för alltid.

Beroende på vad du tidigare känner till om kyrkans tro, bekännelse och lära får du, antingen enskilt eller i smågrupper, genomgå en dopundervisning som förberedelse till dopet. Dopet sker sedan antingen i en ordinarie gudstjänst eller vid en mer avskild dopgudstjänst.

Dopet är en helig handling

Dopet är ett sakrament. Det betyder “helig handling”. Vi kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor. Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol fšr livet och för att växa. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Medlemsgrundande

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är man tidigare döpt i annat ett kristet samfund i Sverige eller i annat land behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om man önskar kan man be om en ceremoni där man får bekräfta sitt dop.