Foto: Dag Gustavsson

Getinge-Oskarströms pastorat

Getinge-Oskarströms pastorat är beläget i Halmstad kommuns inland. I pastoratet ingår fyra församlingar, Enslövs, Getinge-Rävinge, Oskarströms och Slättåkra-Kvibille församlingar. Välkommen till oss!

Vi stänger tre kyrkor för att spara el

Getinge-Oskarströms pastorat ser att elpriserna ökar i oroande takt. För att stämma i bäcken väljer vi därför att inom kort stänga tre av våra sju kyrkor.

Energirådgivningskvällar vecka 43

Ska kyrkan arrangera föreläsningar om energirådgivning? Ja, vi tycker det. Dels för att motverka den oro stigande hushållskostnader leder till, dels för att vägleda om hur vi kan spara på de resurser som givits oss i den skapelse vi är en del av.

Behöver du någon att prata med?

Ett tuffare ekonomiskt läge och oro i din omgivning och i världen i stort. Känner du att du behöver prata med någon?

Nära dig - en tidning från din kyrka

I detta nummer av Nära dig hittar du vårt stora utbud under hösten. Vi tittar också närmare på konceptet "babycafé" och berättar vad som är på gång på Kvibille kyrkogård.

Lär dig mer om våra kulturgravar

Under sommaren kommer pastoratets kyrkogårdar att förses med digitala berättelser kring våra kulturgravar. Inledningsvis är det 10 gravar per kyrkogård som kommer att förses med QR-koder.

Vi ber tillsammans för fred

På bönewebben kan du tända ett ljus eller be en digital bön för fred.

Människor lider i Ukraina

Konflikten i Ukraina drabbar många, och ACT Svenska kyrkan arbetar nu snabbt för att kunna minska lidandet. Gåvorna används där behoven är störst.

Barn och ungdom

Titta in vad som finns i din församling.

Här hittar du våra filmer & digitala sändningar

Pandemin lämnar vår tillvaro successivt och vi återgår till en mer normal situation. Vi välkomnar dig åter till gudstjänst i kyrkan och slutar därmed sända dem digitalt. Däremot hittar du här många andra filminslag från våra verksamhet.