Foto: Dag Gustavsson

Getinge-Oskarströms pastorat

Getinge-Oskarströms pastorat är beläget i Halmstad kommuns inland. I pastoratet ingår fyra församlingar, Enslövs, Getinge-Rävinge, Oskarströms och Slättåkra-Kvibille församlingar. Välkommen till oss!

Kyrkan öppen Välkommen in

Våra kyrkor står öppna för dig

Kriget i Ukraina väcker oro. Våra kyrkor står därför öppna för ljuständning och bön vardagar kl 08.00-14.00.

Människor lider i Ukraina

Konflikten i Ukraina drabbar många, och ACT Svenska kyrkan arbetar nu snabbt för att kunna minska lidandet. Gåvorna används där behoven är störst.

Omslag och uppslag av Nära dig mars-maj 2022.

Nära dig - en tidning från din kyrka

Förutom information om all verksamhet vi har att erbjuda hittar du i detta nummer av Nära dig även en intervju med förbundskapten Janne Andersson om lagbyggande.

Vi ber tillsammans för fred

På bönewebben kan du tända ett ljus eller be en digital bön för fred.

Barn och ungdom

Titta in vad som finns i din församling.

Här hittar du våra filmer & digitala sändningar

Pandemin lämnar vår tillvaro successivt och vi återgår till en mer normal situation. Vi välkomnar dig åter till gudstjänst i kyrkan och slutar därmed sända dem digitalt. Däremot hittar du här många andra filminslag från våra verksamhet.