Foto: Ikon

Medlemskap

Kyrkan är inte bara en plats, den är så mycket mer – den är för dig som tror, för dig som söker och även för dig som tvivlar. Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när och varför, ska mötet med Svenska kyrkan stärka och ge hopp.

LÄNGST NER PÅ DENNA SIDA HITTAR DU INTRÄDESFORMULÄRET

Är det utträdesinformation du söker hittar du även detta längre ner på sidan.

Anledningarna till att vara medlem i Svenska kyrkan är många. Här är sju av dem:

1. Livets stora händelser
Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på (konfirmationen), att manifestera kärleken till den man älskar (vigseln) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravningen).

2. Solidaritet – med alla överallt
Vi erbjuder aktiviteter för ensamma, gamla eller socialt utsatta människor. Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har.

3. Barn och ungdomar
I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som scouter, musiklek, tjejgrupper, söndagsskola och barntimmar. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år.

4. Olyckor, kriser och katastrofer
Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande.

5. Kultur, musik och körer
I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. Svenska kyrkan är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

6. Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken
Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är även uppskattad som en tyst avskild plats för egna tankar.

7. En plats för eftertanke
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

Kyrkan behöver dig.
Är du redan medlem? Tack för att du är med.

 

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig.

Du kan ansöka om medlemskap genom att fylla i formuläret här nedanför, men du kan givetvis även besöka vår pastorsexpedition för att få hjälp med ansökan.

Fyll i uppgifterna här nedan och skicka till oss, så hör vi av oss när allt är klart. Välkommen till Svenska kyrkan!