Kontakt/Personal

Du når pastoratets kansli på 035-19 24 00. Öppettider expedition & växel för bokning av dop, vigslar, begravningar m.m. mån-fre 09.00–12.00.