Socialt/Diakoni Enslöv

Diakoni betyder tjänande och innebär omsorg om medmänniskan i olika livssituationer. Det är den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Svenska kyrkan bedriver diakoni på många olika sätt, både genom anställda och frivilliga. Diakoni kan innebära att arbeta med och för dem som på grund av missbruk, psykisk ohälsa, sociala problem, sjukdom, ålderdom eller ensamhet hamnat blad de utsatta, nödlidande och hemlösa. Diakonerna finns med i livets svåra situationer som sorg, kris och katastrofer. En av tyngdpunkterna i en diakons arbete är de själavårdande samtalen. Vi för inga journaler och har tystnadsplikt.

Alla, oavsett tro eller bekännelse, är välkomna!.

Ta kontakt vid de olika mötesplatserna vi har i kyrkans verksamhet som luncher, gudstjänster, syföreningar, andakter på servicecentrum, församlingskvällar m.m.