Foto: Dag Gustavsson

Här hittar du våra filmer & digitala sändningar

Covid-19 sätter begränsningar för våra möjligheter att träffas. Men genom våra filmer och digitala sändningar hoppas vi att du ska känna att vi är närvarande, fast på ett annat sätt.

På Youtube lägger vi bland annat ut gudstjänster, kortare andakter, men också barnsånger- och barnrytmik med mera. Det vill säga, en del filmer är mer riktade till barn och ungdomar. Alla dessa filmer hittar du även här på vår hemsida eller via församlingarnas Facebooksidor.

Digitala sändningar hittar du på vår Youtube-kanal. Dessa läggs sedan som filmer även här nedan.

Här hittar du våra digitala sändningar och filmer på Youtube (om länken inte skulle fungera: gå in på youtube.com och sök efter getinge-oskarström så hittar du oss.)

OBS! Våra filmer på Youtube är inte tänkt som ett arkiv. D.v.s. efter en viss tid raderar vi de flesta av dessa filmer .