Foto: Dag Gustavsson

Här hittar du våra filmer

Här hittar du många filminslag från våra verksamhet.

På Youtube lägger vi bland annat ut ”tankar för helgen”, ”visste du att” men också barnsånger- och barnrytmik med mera. Det vill säga, en del filmer är mer riktade till barn och ungdomar. Du hittar även filmerna här på vår hemsida eller via våra delningar på församlingarnas Facebooksidor.

Här hittar du våra filmer på Youtube (om länken inte skulle fungera: gå in på youtube.com och sök efter getinge-oskarström så hittar du oss.)

OBS! Våra filmer på Youtube är inte tänkt som ett arkiv. D.v.s. efter en viss tid raderar vi de flesta av dessa filmer .