Gudstjänster Getinge-Rävinge

Varje sön- och helgdag möts vi till gudstjänst i minst en av våra två kyrkor.

Vi har ett varierat utbud av gudstjänster med olika karaktär.

Familjegudstjänster, där inte minst barnen medverkar, har vi ungefär tre ggr per termin. Musikgudstjänster där vår stora och välljudande kyrkokör ofta medverkar, har vi med jämna mellanrum 8 gånger om året. Nattvard firas i samband med söndagsgudstjänsten var tredje söndag ungefär.

Gudstjänster firas också på äldreboendet Begonian.

Gudstjänsttiderna hittar du enklast via hemsidans kalender. Du finner dem även på våra anslagstavlor samt i församlingstidningen ”Nära dig” som kommer i din brevlåda 4 gånger per år.

Dessutom finner du gudstjänsttiderna i Hallandsposten och Hallands Nyheter på fredagarna under rubriken "Predikoturer".

Dop

Dop anordnas i regel i samband med söndagens ordinarie gudstjänst. Dopakten ingår då som en del i huvudgudstjänsten som t. ex. kan vara en Familjegudstjänst. Kontakta någon av våra präster för att bestämma dag för dop. Läs också vidare om detta i menyn Dop.