Gudstjänster Enslöv

Gudstjänsten är det mest centrala i kyrkans liv. Gudstjänsten är en glädjefest där vi samlas för att vara tillsammans med Gud och varandra. Det är i och med Gudstjänsten som församlingen blir tydlig. Här kan vi uttrycka vår tacksamhet, glädje och tvivel, men också hämta ny kraft.

Gudstjänst firas i regel varje sön- och helgdag kl. 11.00. Andra tider kan också förekomma. Mer info, se i kalendern.