Meny

Musik och körer Oskarström

Alla grupperna börjar v. 36 2019

Unga Gunget (F-åk2)

TISDAGAR KL. 16.00-16.45 direkt efter Fun kids

Sång varvat med lek och rörelse.

Vi framträder i kyrkan några gånger per termin, bland annat vårt Luciatåg.

Unga gunget+ åk3-6

Tisdagar kl.16:45-17:30

Kör för de lite äldre med sånger på svenska och engelska.

Vi framträder i kyrkan några gånger per termin, bland annat vårt Luciatåg.

Oskarskören (tidigare KYOS)

torsdagar kl. 19.00-20.30 

I Oskarström heter kyrkokören Oskarskören. Vi träffas i Oskarströms församlingshem där vi sjunger och trivs tillsammans. Fler medlemmar är välkomna i vår gemenskap, så kom och sjung med oss!