Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och körer Oskarström

Alla grupperna börjar v. 36 2018

Unga Gunget (åk 1 och uppåt)

ONSDAGAR KL. 15.30-16.30 

Barnkör med sång, drama och lek. Barnen blir hämtade Espereds och Valhallas fritids kl.15.00. Anmäl hämtning till ledare och fritids.
Ledare: Ylva Ericsson och Veronica Gunnarsson

Unga Gunget + (åk 3 och uppåt)

ONSDAGAR KL. 16.30-17.00

För dig som vill sjunga lite extra!
Ledare: Ylva Ericsson och Veronica Gunnarsson

Kyrkokören - KYOS

torsdagar kl. 19.00-20.30 

Vi träffas i Oskarströms församlingshem där vi sjunger och trivs tillsammans. Fler medlemmar är välkomna i vår gemenskap, så kom och sjung med oss!