Musik och körer Oskarström

Kom och var med och sjung!

OBS! Corona påverkar vår verksamhet. Aktuell information om vilka grupper som är inställda hittar du under informationen "Aktuell coronainformation" på hemsidans första sida

Unga Gunget (F-åk2)

TISDAGAR KL. 16.00-16.45 direkt efter Fun kids

Sång varvat med lek och rörelse.

Vi framträder i kyrkan några gånger per termin, bland annat vårt Luciatåg.

Unga gunget+ åk3-6

Tisdagar kl.16:45-17:30

Kör för de lite äldre med sånger på svenska och engelska.

Vi framträder i kyrkan några gånger per termin, bland annat vårt Luciatåg.

Oskarskören (tidigare KYOS)

torsdagar kl. 19.00-20.30 

Sjunger körsång i blandade stilar i 1-3 stämmor. Vi sjunger visa, gospel, traditionellt m.m.
Både nybörjare och körvana sångare är varmt välkomna!