Meny

Musik och körer Oskarström

Alla grupperna börjar v. 36 2019

Unga Gunget (F-klass och uppåt)

TISDAGAR KL. 16.00-17.30 

Barnkör med sång, drama och lek.

Oskarskören (tidigare KYOS)

torsdagar kl. 19.00-20.30 

I Oskarström heter kyrkokören Oskarskören. Vi träffas i Oskarströms församlingshem där vi sjunger och trivs tillsammans. Fler medlemmar är välkomna i vår gemenskap, så kom och sjung med oss!