Musik och körer Slättåkra-Kvibille

Kom och var med och sjung!

BARN- OCH UNGDOMSKÖRER: Start vecka 36

Primkören  (F-åk 1)

Tisdagar i Kvibille församlingshem.
 kl 13.30 - 14.10
Ledare: Helena Palm, 035 19 24 32

Oktavkören (åk 2-6)

Tisdagar i Kvibille församlingshem.
Kör kl 15.00–15.40
Ledare: Helena Palm 035 19 24 32 

Kyrkokören (högstadiet och uppåt)

Torsdagar 19.00-21.00 i Kvibille församlingshem. Start 1 september.
Slättåkra-Kvibille är just nu en ganska liten kör men med stor sångarglädje!
Kören söker nya sångare i alla stämmor. Inget krav på körvana – kom och prova på.
Körledare: Helena Palm, 035 19 24 32

Korsbandet
Är ett gäng musiker som spelar och sjunger på en del av våra gudstjänster. Alla som spelar instrument eller sjunger är välkomna att vara med!
Intresserad? Hör av dig till Helena Palm 035-19 24 32.