Meny

Musik och körer Slättåkra-Kvibille

Slättåkra-Kvibille kyrkokör:
fyrstämmig kör som övar torsdagar kl 19.00–21.00.

Korsbandet
Är ett gäng musiker som spelar och sjunger på en del av våra gudstjänster. Alla som spelar instrument eller sjunger är välkomna att vara med!
Intresserad? Hör av dig till Helena Palm 035-192432.


BARN- OCH UNGDOMSKÖRER:

Kvibille församlingshem

Primkören (F-klass och uppåt)
Tisdagar i Kvibille församlingshem.
Mellanmål kl 13.50–14.20
Kör kl 14.20–15.00. Ledare: Helena och Karin

Oktavkören (åk 2-6)
Tisdagar i Kvibille församlingshem.
Kör kl 14.20–15.00+
Mellanmål cirka kl 14.45–15.00 för de som slutar senare
Kör kl 15.00–15.45. Ledare: Helena

Rytmik - Öppnis (0-5år)
Öppen förskola på torsdagar mellan kl 9.00–11.30 i
Kvibille församlingshem.
Rytmik ojämna veckor cirka kl 9.30–10.15.
Ledare: Karin och Helena

Kyrkokören (högstadiet och uppåt)
Torsdagar kl 19–21 i Kvibille församlingshem.
OBS! Start den 29 augusti. Ledare: Helena

Slättåkra församlingshem

Barnrytmik - STOR och liten (05-år med vuxen)
Måndagar jämna veckor kl 9.30
Sång, rörelse, lek, pyssel och fika för dig och ditt barn.