Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik och körer Slättåkra-Kvibille

Kvibille församlingshem

Prim- och Oktavkören (åk F-2)

TISDAGAR KL. 14.15–15.30 

Alla är välkomna att sjunga och ha skoj tillsammans! Vi hämtar och lämnar på skolan och fritids. Anmäl hämtning till ledare och fritids.

Oktavkören (åk 3-6)

TISDAGAR KL. 15.30–16.00

Extra kör sång för dig som vill sjunga lite mer.

Barnrytmik - Öppen förskola (0-5 år med vuxen)


Torsdagar kl. 9.00-11.30

Sång, rörelse, lek, pyssel och fika för dig och ditt barn. Rytmik kl. 09.30-10.15 varannan gång, ojämna veckor.

Kyrkokören (åk 7 och uppåt)

torsdagar kl. 19.00-21.00

En blandad kör som över varje vecka i Kvibille församlingshem. Kören medverkar vid olika gudstjänster under året och ibland har vi samarbete med andra körer. 

Slättåkra församlingshem

Barnrytmik - Öppen förskola (0-5 år med vuxen)

Måndagar kl. 09.00-11.30


Sång, rörelse, lek, pyssel och fika för dig och ditt barn. Rytmik kl. 09.30-10.15 varannan gång, jämna veckor.