Personal/Kontakt Slättåkra-Kvibille

Slättåkra-Kvibille församling
Ryvägen 1
313 91 Oskarström

Växel 035-19 24 00
slattakra.forsamling(at)svenskakyrkan.se