Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Getinge-Oskarströms pastorat består av:

Ingmar Nilsson, ordförande

Arne Andersson, Ledamot
Elisabeth Bengtsson (Getinge) Ledamot
Elisabeth Bengtsson (Oskarström) Ledamot
Susanne Brün, Ledamot
Ingela Bågenholm, Ersättare
Mats Eliasson, Ersättare
Siv Fritzon, Ledamot
Veronica Gunnarsson, Ledamot
Ellinor Hansson, Ersättare
Ewy Henriksson, Ledamot
Veronika Holmer, Ersättare
Laila Isaksson, Ersättare
Gert-Erik Jansson, Ledamot
Torbjörn Jansson, Ledamot
Jan-Erik Jäderblom, Ersättare
Birgitta Karlsson, Ersättare
Ingrid Karlsson, Ledamot
Jan Karlsson, Ersättare
Sven-Erik Karlsson, Ledamot
Johan Lindahl, Ersättare
Helena Dock Ljungek, Ledamot
Jan-Olov Lundqvist, Ledamot
Gunnar Malmström, Ledamot
Karin Persson, Ledamot
Gunnel Skoglund Petersson, Ersättare
Ann-Margret Svensson, Ledamot
Rose-Marie Svensson, Ersättare
Sven-Christer Svensson, Ledamot
Anna-Grethe Sörensen, Ersättare
Birgitta Tham, Ledamot
Ronny Torstensson, Ledamot
Jörgen Wiveson, Ledamot
Per Öjerklint, Ledamot
Ros-Marie Östergren, Ledamot
Anders Östergren, Ledamot