Kyrkofullmäktige

Är det högst beslutande organ i pastoratet. Här beslutas om budget och bokslut, mål och riktlinjer med verksamheten, val av revisorer med mera. Väljs av röstberättigade församlingsmedlemmar vart fjärde år. Valda för mandatperioden 2022-2025.

Kyrkofullmäktige i Getinge-Oskarströms pastorat består av:

LEDAMÖTER:
Ingmar Nilsson, ordförande, Spånstad
Sven-Erik Karlsson, vice ordförande, Oskarström
Anders Adolfsson, Oskarström
Arne Andersson, Oskarström
Elisabeth Bengtsson, Öinge
Elisabeth Bengtsson, Oskarström
Anne Blomster Gunnarsson, Gräsås
Ewy Henriksson, Kvibille
Pontus Höglund, Oskarström
Gert Jansson, Underlund
Torbjörn Jansson, Spånstad
Fredrik Jarlestål Jensen, Oskarström
Ingrid Karlsson, Getinge
Anna-Lena Leuchovius, Oskarström
Sören Ljungek, Skogby
Lars Gunnar Malmström, Kvibille
Lisa Tunberg Mortensen, Öja
Katarina Petterson Sekelj, Skavböke
Anette Palm Pettersson, Skavböke
Joacim Svensson, Skavböke
Anna-Grethe Sörensen, Slättåkra
Birgitta Tham, Kvibille
Jörgen Wiveson, Getinge
Per Öjerklint, Oskarström

ERSÄTTARE:
Frida Andersson, Kvibille
Johan Berger, Oskarström
Ingela Bågenholm, Getinge
Peter Erlandsson, Oskarström
Sarah Fredriksson, Slättåkra
Eva Nyman Gustafsson, Oskarström
Per Ihlström, Getinge
Johan Lindahl, Oskarström
Jan-Olov Lundqvist, Getinge
Katarina Nilsson, Hertered
Kim Petersson, Oskarström