Foto: Dag Gustavsson

Slättåkra-Kvibille församling