Våra gudstjänster

Förklaringar till våra olika former av gudstjänster

Våra gudstjänster, oavsett form, tar ungefär en timme.

Högmässa, Mässa och Gudstjänst är namnen på de tre gudstjänstformer som kallas för huvudgudstjänster. Innehållsmässigt har dessa gudstjänster sin grund i ”Handbok för Svenska kyrkan”. Handboken är gemensam för alla församlingar i Svenska kyrkan, vilket innebär att det finns en gemensam struktur oavsett var dessa gudstjänster firas, i såväl Sverige som i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.
Alltid när ordet ”mässa” finns med innebär det att nattvard firas.

Högmässa: gudstjänst med nattvard (måltiden med bröd/oblat och vin).

Mässa: kort version av högmässa där nattvarden ingår.

Gudstjänst: gudstjänst utan nattvard.

Lovsångsmässa: enkel nattvardsmässa med mer och nyare musik.

Familjegudstjänst, Gudstjänst för stora och små: vi eftersträvar alltid barn och ungas delaktighet, men denna gudstjänst har större fokus på att vara anpassad för barn och unga.

Musikgudstjänst: gudstjänst med stort inslag av musik. Ofta med gästande sångare och musiker.

Friluftsgudstjänst: gudstjänster som firas utomhus under sommarhalvåret

Sinnesrogudstjänst, Rastplats, Andrum, Kvällsmässa och Veckomässa är gudstjänstformer som vuxit fram i det lokala församlingssammanhanget, dels som ett komplement till huvudgudstjänsterna, men också ur ett behov av att gestalta tro och gudstjänst på ett delvis annorlunda sätt än i huvudgudstjänsten:

Sinnesrogudstjänst firas i Oskarström en gång/månad. Gudstjänsten har koppling till Minnesotamodellens tolvstegsprogram och har börjat firas i Oskarströms kyrka genom samverkan mellan AA-Nissangruppen (Anonyma Alkoholister) och Oskarströms församling. En gudstjänst med personliga berättelser, bibelläsning reflektion, tystnad, bön och ljuständning.

Rastplats är en gudstjänst som vuxit fram i Enslövs församling. En gudstjänst som präglas av stillhet, bibelläsning, ord på vägen, bön med ljuständning.

Andrum: Leds av lekmän. Som namnet avslöjar ett avbrott i vardagens angelägenheter för andlig påfyllnad.

Kvällsmässa (ersätter sedan 2020 Timeout-mässa och Stilla mässa): Leds av präst. En stund av lovsång, stillhet och nattvard.

Veckomässa: En kort nattvardsgudstjänst mitt i veckan.