Våra gudstjänster

Förklaringar till våra olika former av gudstjänster

Våra gudstjänster, oavsett form, tar ungefär en timme.

Högmässa, Mässa och Gudstjänst är namnen på de tre gudstjänstformer som kallas för huvudgudstjänster. Innehållsmässigt har dessa gudstjänster sin grund i ”Handbok för Svenska kyrkan”. Handboken är gemensam för alla församlingar i Svenska kyrkan, vilket innebär att det finns en gemensam struktur oavsett var dessa gudstjänster firas, i såväl Sverige som i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.
Alltid när ordet ”mässa” finns med innebär det att nattvard firas.

Högmässa: gudstjänst med nattvard (måltiden med bröd/oblat och vin).

Mässa: kort version av högmässa där nattvarden ingår.

Gudstjänst: gudstjänst utan nattvard.

Lovsångsmässa: enkel nattvardsmässa med mer och nyare musik.

Friluftsgudstjänst: gudstjänster som firas utomhus.

Familjegudstjänst, Gudstjänst för stora och små: vi eftersträvar alltid barn och ungas delaktighet, men denna gudstjänst har större fokus på att vara anpassad för barn och unga. Här ingår också Dopängelsgudstjänst, en gång om året, när vi delar ut dopänglar till de som döpts under senaste året.

Musikgudstjänst: gudstjänst med stort inslag av musik. Ofta med gästande sångare och musiker.

Sinnesrogudstjänst, Andrum, Kvällsmässa, Stilla mässa, Kvällsmässa och Kvällsandakt är gudstjänstformer som vuxit fram i det lokala församlingssammanhanget, dels som ett komplement till huvudgudstjänsterna, men också ur ett behov av att gestalta tro och gudstjänst på ett delvis annorlunda sätt än i huvudgudstjänsten. Förtydligande om form och innehåll följer här nedan:

Sinnesrogudstjänst firas i Oskarström. Gudstjänsten har koppling till Minnesotamodellens tolvstegsprogram och har börjat firas i Oskarströms kyrka genom samverkan mellan AA-Nissangruppen (Anonyma Alkoholister) och Oskarströms församling. En gudstjänst med personliga berättelser, bibelläsning reflektion, tystnad, bön och ljuständning.

Andrum leds av lekmän. Som namnet avslöjar ett avbrott i vardagens angelägenheter för andlig påfyllnad.

Kvällsmässa och Stilla mässa leds av präst. En stund av lovsång, stillhet och nattvard.

Kvällsandakt är en kort gudstjänst mitt i veckan.