Foto: Madelen Zander/Ikon

Administration

Tina Ingemarsson

Tina Ingemarsson

Getinge-Oskarströms pastorat

Kyrkokamrer

Gunvor Bergstrand

Gunvor Bergstrand

Getinge-Oskarströms pastorat

Förvalningsassistent

Britt-Marie Mallander

Britt-Marie Mallander

Getinge-Oskarströms pastorat

Ekonomiassistent

Kjell Helgesson

Kjell Helgesson

Getinge-Oskarströms pastorat

Fastighets - och kyrkogårdschef

Dag Gustavsson

Dag Gustavsson

Getinge-Oskarströms pastorat

Kommunikatör