Församlingsråd Enslöv

Pastoratet har fyra församlingar och därmed fyra församlingsråd. De hanterar frågor om utformning av gudstjänster och kyrkans övriga lokala verksamhet. Församlingsrådet väljs indirekt av kyrkofullmäktige och församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidater. Församlingsråden väljs vartannat år.

Församlingsrådet i Enslövs församling, valda för 2022-2023, består av:

Ingmar Nilsson, sammankallande
Torbjörn Jansson 
Per Öjerklint, 
Karin Isaksson 
Carina Björk Ottosson 
Anette Palm Pettersson 
Katarina Nilsson 
Britt Petersson, 
Siv Fritzon 
Carl-Gustaf Petersson 
Linda Stoltz