Församlingsråd Enslöv

Församlingsrådet i Enslövs församling består av följande:

Ingmar Nilsson, ordförande
Torbjörn Jansson, sekreterare
Ann-Charlotte Eliasson
Siv Fritzon 
Karin Isaksson 
Marianne Johansson 
Katarina Nilsson
Carina Björk Ottosson
Britt Petersson
Carl-Gustaf Petersson
Anette Palm Pettersson
Per Öjerklint