Kyrkoråd

Bereder ärenden som ska behandlas i kyrkofullmäktige, förvaltar pastoratets egendom och ekonomi. Väljs av kyrkofullmäktige och är styrelsen i pastoratet. Valda för mandatperioden 2022-2025

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet i Getinge-Oskarströms pastorat består av: 

LEDAMÖTER: 
Arne Andersson, ordförande, Oskarström
Elisabeth Bengtsson, vice ordförande, Öinge
Ewy Henriksson, Kvibille
Sven-Erik Karlsson, Oskarström
Ingmar Nilsson, Spånstad
Joacim Svensson, Skavböke
Anna-Grethe Sörensen, Slättåkra
Per Öjerklint, Oskarström

ERSÄTTARE:
Anders Adolfsson, Oskarström
Torbjörn Jansson, Spånstad
Fredrik Jarlestål Jensen, Oskarström
Ingrid Karlsson, Getinge
Lars Gunnar Malmström, Kvibille
Lisa Tunberg Mortensen, Öja
Katarina Pettersson Sekelj, Skavböke
Birgitta Tham, Kvibille