Foto: Dag Gustavsson

Lär dig mer om våra kulturgravar

Nyhet Publicerad

Under sommaren kommer pastoratets kyrkogårdar att förses med digitala berättelser kring våra kulturgravar. Inledningsvis är det 10 gravar per kyrkogård som kommer att förses med QR-koder.

Genom att scanna QR-koden med din mobiltelefon, så får du ta del av historiska fakta om graven genom en liten film. Vår långsiktiga tanke är att utöka antalet gravar som förses med QR-koder och berättelser efter hand.

Arbetet med informationssamanställningen har gjorts tillsammans med pastoratets hembygdsföreningar. Hembygdsföreningarnas kunskaper är omistliga för oss som lokalsamhälle då det gäller vår kultur- och lokalhistoria. Utan hembygdsföreningarnas kunskaper är den här typen av lokalt historieberättande mycket svår att tillskapa.  Faktakontroll och godkännande från eventuella efterlevande eller gravrättsinnehavare genomförs alltid innan varje film produceras. Det är viktigt för oss att informationen som ges är faktabaserad och nogsamt kontrollerad.

Karta som visar var gravarna finns på kyrkogården Foto: Dag Gustavsson

Våra kyrkogårdar utgör en viktig del av vårt lokala kulturarv. Kyrkogårdsförvaltningen jobbar löpande med att hela tiden förbättra och utveckla tillgängligheten av detta kulturarv. Oftast handlar det om underhåll och skötsel av kulturgravar, men det handlar också om att på olika sätt hitta nya möjligheter att lyfta fram de lokala kulturskatter som finns på våra kyrkogårdar.

Om man inte har möjlighet att besöka gravarna på plats och se filmerna, så kan man även se dem på www.kulturgravar.se.  Det är i samarbete med företaget Kulturgravar och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund som QR-koderna produceras och trycks upp.