Meny

Socialt/Diakoni Oskarström

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Kärlek och medmänsklighet vill vi ska vara drivkraften för arbetet i församlingen. Hembesök olika aktivitetsträffar och insamlingar till människor som vid behov behöver vår hjälp är delar av det vi sysslar med.

Frukost för män

LÖrdagar kl. 09.00–10.30 den 1/2, 7/3.
Pris 30 kr. Anmäl senast torsdagen före till 035-19 24 00.

Du man som oftas äter frukosten ensam är välkommen till en stunds gemenskap
i församlingshemmet. Gröt, ägg och sill och annat smått och gott dukas upp.

Stick- och virkgruppen

VARANNAN TorsDAG, oJÄMN VECKA KL 14.00-16.00 i församlingshemmet: 30/1, 13/2, 27/2.

En grupp träffas och stickar och virkar barnkläder. Kläderna skickas genom Rädda barnens försorg till barn i bl. a. Vitryssland och baltstaterna.

Syföreningen

varannan onsdag, jämn vecka kl. 14.00-16.00:
5/2, 19/2, 4/3.

Välkommen till en stunds gemenskap i församlingshemmet.  

 

Öppet hus och övriga arrangemang i samarbete med SENSUS.