Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Socialt/Diakoni Oskarström

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Kärlek och medmänsklighet vill vi ska vara drivkraften för arbetet i församlingen. Hembesök olika aktivitetsträffar och insamlingar till människor som vid behov behöver vår hjälp är delar av det vi sysslar med.

Frukost för män

LÖrdagar kl. 09.00–10.30 den 7/9, 5/10, 9/11.
Pris 30 kr. Anmäl senast torsdagen före till 035-19 24 00.

Du man som oftas äter frukosten ensam är välkommen till en stunds gemenskap
i församlingshemmet. Gröt, ägg och sill och annat smått och gott dukas upp.

Stick- och virkgruppen

VARANNAN TorsDAG, oJÄMN VECKA KL 14.00-16.00 i församlingshemmet: 29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11.

En grupp träffas och stickar och virkar barnkläder. Kläderna skickas genom Rädda barnens försorg till barn i bl. a. Vitryssland och baltstaterna.

Syföreningen

varannan onsdag, jämn vecka kl. 14.00-16.00:
21/8, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11.

Välkommen till en stunds gemenskap i församlingshemmet.  

 

Öppet hus och övriga arrangemang i samarbete med SENSUS.