Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Socialt/Diakoni Oskarström

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Kärlek och medmänsklighet vill vi ska vara drivkraften för arbetet i församlingen. Hembesök olika aktivitetsträffar och insamlingar till människor som vid behov behöver vår hjälp är delar av det vi sysslar med.

Frukost för män

LÖrdag kl. 09.00
22/9, 13/10, 17/11 och 15/12 2018.

Du man som oftas äter frukosten ensam är välkommen till en stunds gemenskap
i församlingshemmet. Gröt, ägg och sill och annat smått och gott dukas upp.
Anmäl senast torsdagen före frukostlördagen till Kicki Rönn 035-19 24 24.

Stick- och virkgruppen

VARANNAN TorsDAG, oJÄMN VECKA KL. 14.00
höstens första träff 13/9 därefter varje onsdag ojämna veckor. Höstens sista träff 6/12 2018.

En grupp träffas och stickar och virkar barnkläder. Kläderna skickas genom Rädda barnens försorg till barn i bl. a. Vitryssland och baltstaterna.

Syföreningen

varannan onsdag, jämn vecka kl. 14.00
Höstens första träff 22/8 DÄREFTER VARJE ONSDAG JÄMNA VECKOR. HÖSTENS SISTA TRÄFF 12/12 2018

Välkommen till en stunds gemenskap i församlingshemmet.  

 

Öppet hus och övriga arrangemang i samarbete med SENSUS.