Socialt/Diakoni Oskarström

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Kärlek och medmänsklighet vill vi ska vara drivkraften för arbetet i församlingen. Hembesök olika aktivitetsträffar och insamlingar till människor som vid behov behöver vår hjälp är delar av det vi sysslar med.

I kalendern här på hemsidan liksom i församlingstidningen ”Nära dig” hittar du mer information om nedanstående samt övriga aktiviteter.

Frukost för män

LÖrdagar kl. 09.00–10.30 den 5/3, 2/4, 7/5.
Pris 40 kr. Anmäl senast onsdagen före till 035-19 24 08.

Du man som oftas äter frukosten ensam är välkommen till en stunds gemenskap
i församlingshemmet. Smörgås, kaffe, juice, ägg och sill och annat smått och gott dukas upp.

Stick- och virkgruppen

VARANNAN TorsDAG, oJÄMN VECKA KL 14.00-16.00 i församlingshemmet.

En grupp träffas och stickar och virkar barnkläder. Kläderna skickas genom Rädda barnens försorg till behövande.

Syföreningen

varannan onsdag, jämn vecka kl 14.00-16.00 i församlingshemmet.

Välkommen till en stunds gemenskap i församlingshemmet.