Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Socialt/Diakoni Oskarström

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Kärlek och medmänsklighet vill vi ska vara drivkraften för arbetet i församlingen. Hembesök olika aktivitetsträffar och insamlingar till människor som vid behov behöver vår hjälp är delar av det vi sysslar med.

Frukost för män

LÖrdag kl. 09.00
SommaruppEHåll. Återkommer med tider för hösten.

Du man som oftas äter frukosten ensam är välkommen till en stunds gemenskap
i församlingshemmet. Gröt, ägg och sill och annat smått och gott dukas upp.
Anmäl senast torsdagen före frukostlördagen till Kicki Rönn 035-19 24 24.

Stick- och virkgruppen

VARANNAN TorsDAG, oJÄMN VECKA KL. 14.00
15/8, 29/8

En grupp träffas och stickar och virkar barnkläder. Kläderna skickas genom Rädda barnens försorg till barn i bl. a. Vitryssland och baltstaterna.

Syföreningen

varannan onsdag, jämn vecka kl. 14.00
21/8, 4/9

Välkommen till en stunds gemenskap i församlingshemmet.  

 

Öppet hus och övriga arrangemang i samarbete med SENSUS.