Socialt/Diakoni Oskarström

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Kärlek och medmänsklighet vill vi ska vara drivkraften för arbetet i församlingen. Hembesök olika aktivitetsträffar och insamlingar till människor som vid behov behöver vår hjälp är delar av det vi sysslar med.

OBS! Corona påverkar vår verksamhet. Aktuell information om vilka grupper som är inställda hittar du under informationen "Aktuell coronainformation" på hemsidans första sida

Frukost för män

LÖrdagar kl. 09.00–10.30 den 1/2, 7/3.
Pris 30 kr. Anmäl senast torsdagen före till 035-19 24 00.

Du man som oftas äter frukosten ensam är välkommen till en stunds gemenskap
i församlingshemmet. Gröt, ägg och sill och annat smått och gott dukas upp.

Stick- och virkgruppen

VARANNAN TorsDAG, oJÄMN VECKA KL 14.00-16.00 i församlingshemmet: 30/1, 13/2, 27/2.

En grupp träffas och stickar och virkar barnkläder. Kläderna skickas genom Rädda barnens försorg till barn i bl. a. Vitryssland och baltstaterna.

Syföreningen

varannan onsdag, jämn vecka kl. 14.00-16.00:
5/2, 19/2, 4/3.

Välkommen till en stunds gemenskap i församlingshemmet.  

 

Öppet hus och övriga arrangemang i samarbete med SENSUS.