Församlingsråd Oskarström

Pastoratet har fyra församlingar och därmed fyra församlingsråd. De hanterar frågor om utformning av gudstjänster och kyrkans övriga lokala verksamhet. Församlingsrådet väljs indirekt av kyrkofullmäktige och församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidater. Församlingsråden väljs vartannat år.

Församlingsrådet i Oskarströms församling , valda för 2022-2023, består av:

Eva Nyman Gustafsson, sammankallande 
Annelie Lindén 
Johan Berger 
Peter Erlandsson 
Lina Henrysson 
Lisa Thunberg-Mortensen 
Elisabeth Bengtsson 
Anna-Lena Leuchovius