Församlingsråd Getinge-Rävinge

Pastoratet har fyra församlingar och därmed fyra församlingsråd. De hanterar frågor om utformning av gudstjänster och kyrkans övriga lokala verksamhet. Församlingsrådet väljs indirekt av kyrkofullmäktige och församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidater. Församlingsråden väljs vartannat år.

Församlingsrådet i Getinge-Rävinge församling, valda för 2022-2022, består av:

Elisabeth Bengtsson, sammankallande
Ingrid Karlsson 
Susanne Johansson 
Ingela Bågenholm, 
Jan Karlsson 
Gert Jansson 
Jan-Olof Lundqvist 
Jörgen Wivesson 
Kjell Johansson 
Birgitta Karlsson