Musik och körer Enslöv

Välkommen att bli en del av musiken i Enslövs församling!

Åleds barnkör (åk 1-6)

Onsdagar kl. 14.30-15.15 i Enslövs församlingshem.

Körledare: Birgitta Eliasson, 035-19 24 12

Nya Vänner

Vuxensånggrupp.

Varannan onsdag (jämna veckor) kl 17.30–19.00 i Enslövs församlingshem.

Körledare: Birgitta Eliasson, tel. 035-19 24 12 

Enslövskören

Fyrstämmig vuxenkör.

Torsdagar kl 18.00–19.30 i Enslövs församlingshem.

Körledare: Birgitta Eliasson, tel. 035-19 24 12