Meny

Musik och körer Enslöv

Välkommen att bli en del av musiken i Enslövs församling!

Åleds barnkör, ÅBK
Tisdagar kl. 14.30-15.30.
För dig som är 9-12 år. Övar i Enslövs kyrka.

Nya Vänner
Övning varannan onsdag, ojämna veckor,
kl 17.00–18.30 i Enslövs församlingshem.

Enslövskören
Fyrstämmig kör. Övning torsdagar
kl 19.00–20.15 i Enslövs församlingshem.
 
Körledare: Birgitta Eliasson, tel. 035-19 24 12