Musik och körer Enslöv

Välkommen att bli en del av musiken i Enslövs församling!

Åleds barnkör, ÅBK (åk 2-6)

Tisdagar kl. 14.30-15.30.
Körledare: Birgitta Eliasson, 035-19 24 12

Nya Vänner

Vuxensånggrupp.

Övning varannan onsdag, ojämna veckor, kl 17.00–18.30 i Enslövs församlingshem.

Körledare: Birgitta Eliasson, tel. 035-19 24 12 

Enslövskören

Fyrstämmig vuxenkör.

Torsdagar kl 19.00–20.30 i Enslövs församlingshem.

Körledare: Birgitta Eliasson, tel. 035-19 24 12