Foto: Michael Hjelt/Ikon

Vaktmästare & församlingsvärdar