Foto: Michael Hjelt/Ikon

Vaktmästare och församlingsvärdar