Meny

Församlingsråd Slättåkra-Kvibille

Församlingsrådet i Slättåkra-Kvibille församling består av följande:

Helena Dock Ljungek, ordförande
Birgitta Tham
Ewy Henriksson
Laila Isaksson
Sören Ljungek
Malin Martinsson
Rose-Marie Svensson
Anna-Grethe Sörensen
Ronny Torstensson, sekreterare