Församlingsråd Slättåkra-Kvibille

Pastoratet har fyra församlingar och därmed fyra församlingsråd. De hanterar frågor om utformning av gudstjänster och kyrkans övriga lokala verksamhet. Församlingsrådet väljs indirekt av kyrkofullmäktige och församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidater. Församlingsråden väljs vartannat år.

Församlingsrådet i Slättåkra-Kvibille församling, valda för 2022-2023, består av:

Ewy Henriksson, som sammankallande
Birgitta Tham 
Sören Ljungek 
Laila Isaksson 
Anna-Grethe Sörenssen 
Mona Nilsson 
Anne Gunnarsson-Blomster