Församlingsråd Slättåkra-Kvibille

Församlingsrådet i Slättåkra-Kvibille församling består av följande:

Helena Dock Ljungek, ordförande
Sarah Fredriksson
Ewy Henriksson
Laila Isaksson
Sören Ljungek
Mona Nilsson
Anna-Grethe Sörensen
Birgitta Tham