Personal/Kontakt Oskarström

Oskarströms församling
Björkallén 1
313 33 Oskarström

Växel 035-19 24 00
oskarstroms.forsamling@svenskakyrkan.se