Foto: Dag Gustavsson

Getinge-Rävinge församling

Barn och ungdom i Getinge-Rävinge

OBS! Vår verksamhet påverkas den närmaste tiden av en vattenläcka vi haft i församlingshemmet. En del verksamhet kommer därför att flyttas till kyrkan. Håll dig uppdaterad genom våra inlägg på församlingens Facebooksida. Detta gäller även förskoleverksamheten, men du kan också ta kontakt med Stine Litte för aktuell information. Höstterminen avslutas vecka 50. Formulär för att anmäla sig till våra grupper hittar du längst ner på denna sida.

Trött kvinna lutar sig tillbaka och tittar på ett barn.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Guds rike känns inte som det riktigt är i närheten, ärligt talat. Särskilt inte om det kräver en motinsats av mig. Att jag ska hålla mig alert, uthållig och frimodig." Läs Tankar inför helgen med prästen Maria Birgitta Agstam Häggkvist.