Våra församlingar

Getinge-Oskarströms pastorat består av fyra församlingar: