Foto: Johannes Frandsen

Lär mer - fakta om kristendomen

Kanske var det länge sedan du konfirmerades och du har glömt bort vad det var du fick lära dig eller så är du helt enkelt bara allmänt intresserad. Oavsett hittar du kortfattad fakta om kristendomen här.

Informationen ingår i Lär mer-serien som vi publicerar i församlingstidningen Nära dig. Fler sammanfattningar tillkommer framöver.

Så började det

Kristendomen är världens största religion med omkring 2,3 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som skildras i Nya testamentet.

Kärlek är huvudbudskapet

Om vi sammanfattar budskapet som Jesus predikade och levde efter så är det kärlek.

Kristen etik och budorden

En stor majoritet av våra värderingar kommer från Bibeln och då främst från Nya Testamentet.

Treenigheten och sakramenten

Guds tre olika gestalter och heliga handlingar.

Evangelierna och evangelisterna

Böckerna om kärnan i den kristna tron och de som skrev böckerna.

Gudstjänsten och dess olika delar

Vad innebär gudstjänsten? I kyrkornas gudstjänster erbjuds människor att söka Gud och att utveckla och fördjupa sin tro. En viktig del av den kristna tron är gemenskap, vilket också erbjuds i kyrkan.

Bibeln och dess innehåll

Gamla testamentets 39 böcker handlar om skapelsen, judisk historia och religion. Nya testamentet består av 27 böcker och innehåller skrifter om Jesus liv, brev från lärjungen Paulus och andra personer från kristendomens början. I Bibeln finns också en apokryfdel som består av 11 böcker.

Lärjungarna/apostlarna

När Jesus gick runt och undervisade valde han särskilt ut tolv lärjungar eller apostlar som de också kallas. Här är en kort sammanfattning om vilka de var.

Kyrkoårets kalender och färger

Den vanliga kalendern och kyrkans kalender skiljer sig åt. Dessutom symboliseras året av olika färger.