Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Socialt/Diakoni Getinge-Rävinge

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Kärlek och medmänsklighet vill vi ska vara drivkraften för arbetet i församlingen. Hembesök, olika aktivitetsträffar och insamlingar till människor som vid behov behöver vår hjälp är delar av det vi sysslar med.

Öppet Hus

Gemenskapsträffar i Getinge församlingshem. Oftast får vi besök av någon utifrån kommande talare eller musikant och avslutar med en kort andakt.

Kaffeservering 20 kr.  

Internationella gruppen

Svenska kyrkans biståndsarbete, som förut gick under namnen Svenska kyrkans Mission och Lutherhjälpen, är numera samlade under begreppet Svenska kyrkans internationella arbete. I Getinge församling har vi en grupp frivilliga som hjälper till i denna viktiga verksamhet. Bl. a. anordnas konserter och soppluncher där behållning oavkortat går till internationella biståndsprojekt.

Kontaktperson: Ingrid Karlsson tel. , 035-545 46, 073-354 99 01 

Samtalskvällar om kristen tro

Tro är inte bara något för söndagen. Tron behöver också landa i vår vardag. Några
tisdagskvällar är du välkommen till församlingshemmet (Rosa Rummet) för samtal kring kyrkans tro och vad den kan innebära för vårt vardagsliv. Vi tar vår utgångspunkt i boken ”Tro och Liv”. Prästen Daniel Björck är samtalsledare. Vi äter en enkel måltid och avslutar med andakt. Är du intresserad ta kontakt med Daniel.