Foto: Lotta Eliasson

Socialt/Diakoni Getinge-Rävinge

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Kärlek och medmänsklighet vill vi ska vara drivkraften för arbetet i församlingen. Hembesök, olika aktivitetsträffar och insamlingar till människor som vid behov behöver vår hjälp är delar av det vi sysslar med.

Öppet Hus

Gemenskapsträffar i Getinge församlingshem, varannan tisdag kl 14.00. Oftast får vi besök av någon utifrån kommande talare eller musikant och avslutar med en kort andakt. Kaffeservering 20 kr. 


I kalendern här på hemsidan liksom i församlingstidningen ”Nära dig” hittar du mer information om vad som händer på Öppet hus, men också övriga aktiviteter.

Internationella gruppen

Svenska kyrkans biståndsarbete, som förut gick under namnen Svenska kyrkans Mission och Lutherhjälpen, är numera samlade under begreppet Svenska kyrkans internationella arbete. I Getinge församling har vi en grupp frivilliga som hjälper till i denna viktiga verksamhet. Bl. a. anordnas konserter och soppluncher där behållning oavkortat går till internationella biståndsprojekt.

Kontaktperson: Ingrid Karlsson 035-545 46, 073-354 99 01