Foto: Mats Hermansson

111 tankar. Om Livet – Gud och Människa

Nyhet Publicerad

En liten bok för samtal under reformationsåret – 50 sidor

Denna lilla skrift vill inspirera till det goda samtalet; bland ideella, förtroendevalda och anställda i kyrkan. Samtalsgruppen, ungdomsgruppen, besöksgruppen och andra kan ha nytta av denna skrift. Alla är teologer! Reformationen påminner om den kristna trons myndigförklarande av varje människa. Levande teologi kommer till i mötet mellan människor och den är allvarligt hotad om den reduceras till ett expertområde för akademiker.

Teologi gör vi tillsammans!

Välkommen att läsa om:
Gud är alltid större – Tilltro till människan – Försoning som förtryck – Andlighet som motbild – Tro i motljus – Kyrka för förändring – Att gå vidare – Jesus är konstnär – Gudsprat för alla – Plats för kvinnan – Kyrkokritik ger växtkraft – Omstart är nödvändig – Solidaritetens tidiga rötter – Var inte rädd – Kyrkan måste vara partisk – Lyhördhet inför samtiden – Barnet i centrum – Relevant kristen tro – Händerna gör teologi – Tron ställer frågor – Kristus är inte dansk – Vårda din själ – Ett solidariskt samhälle – Kyrkan är världsvid - Måltiden som gemenskap – Att tjäna mänskligheten – Döden är inte slutet – Den första bonusföräldern – Det finns olika samlevnadsformer – Kristna tror inte på bibeln – Vikten av heliga rum – En politisk Gud – Tron lever i vardagen – All kärlek är av Gud – Pingsten bejakar mångfalden – Konsten hjälper kyrkan – Ingen plats för tvärsäkerhet – Välsignelse här och nu!

Boken ”111 tankar” är skriven av Mats Hermansson, domprost i Visby domkyrkoförsamling. I boken finns även en samtalsguide för att ytterligare förstärka det goda samtalet.

För att många ska beställa skriften är den extra billig. Ett ex kostar bara 1 kr per sida.
1 ex kostar 50 kronor
11-20 ex kostar 45 kronor
21-50 ex kostar 40 kronor
(Frakten ingår i priset – inga avgifter tillkommer)

Det är lätt att beställa

visby.domkyrko@svenskakyrkan.se
Post: Visby domkyrkoförsamling, Norra kyrkogatan 4, 621 55 Visby
Tel på kontorstid: 0498-20 68 00
Uppge faktureringsadress och postadress

Upplagan är begränsad – först till kvarn gäller – så gör er beställningen idag!