Krematoriet och klockstapeln vid Allgelgonakapellet på Visby Norra kyrkogård
Foto: Åsa Höjer

Krematoriet

Krematoriet på Visby Norra kyrkogård är Gotlands enda krematorium.

Redan 1935 kom första förslaget att bygga ett krematorium i Visby. Förslaget var att bygga det i anslutning till Östra kyrkogården. Detta genomfördes aldrig för att det skulle komma att ligga för nära bebyggelsen. 1950 utlystes istället en arkitekttävling där krematoriet skulle byggas i anslutning till Norra kyrkogården. Åke Porne segrade med sitt förslag "På gutarnas ö". Förslaget blev aldrig genomfört bl a på grund av kostnaderna. 1960 fick krematoriekommittén i uppdrag att ta fram ett förenklat förslag. Stadsarkitekt Arne Philip anlitades och 1967 stod krematorium med kapell och ekonomibyggnad klart för invigning.

Kremationsugnen som installerades var av märket TABO. 1995 byttes ugnen ut till en ny TABO-ugn med efterbrännkammare. Under 2014 installeras en komplett rökgasrening.

Idag genomförs det årligen ca 470 kremationer och kremationsprocenten för Visby är ca 84%.

Krematoriet

Byggår: 1967
Adress: S:t Göransgatan 32, 621 41 Visby

Krematorietekniker: Anette Gardell
Telefon 0498-20 68 91

visby.krematoriet@svenskakyrkan.se