Föreningen Härbärget blir Eskilstuna Stadsmission

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu är vi Eskilstuna Stadsmission. Föreningen Härbärget Eskilstuna bildades i augusti 2015 med en tydlig målsättning att starta en Stadsmission i Eskilstuna. Nu har detta verkställts genom att Sveriges Stadsmissioner har beslutat att anta oss som medlemmar och därmed godkänna oss som en Stadsmission.

Föreningens ändamål
Eskilstuna Stadsmission är en allmännyttig och ideell förening, som har till ändamål att utifrån diakonal och kristen grundsyn utöva social hjälpverksamhet bland ensamma och utslagna, för äldre och sjuka samt verka för barns och ungdomars vård, utbildning och fostran.

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Den 17 juni beslutade Sveriges Stadsmissioner vid sitt ordinarie föreningsmöte att anta Föreningen Härbärget Eskilstuna som ny medlem. Vid påföljande ordinarie föreningsmöte den 22 juni för Föreningen Härbärget kommer beslut fattas att föreningen ska namnändras till Eskilstuna Stadsmission. Det nya varumärket för verksamheten kommer således att bli Eskilstuna Stadsmission.

Nuvarande verksamheter i organisationen kommer att drivas vidare som vanligt:

Härbärget, akutboende för hemlösa
Dagverksamhet, för utsatta EU-medborgare
Personligt ombud

Nya verksamheter planeras och förbereds. Just nu är vi på väg att starta upp ett matsvinnsprojekt (Matlaget) i samarbete med Willysbutikerna i Eskilstuna. Mer information om nya verksamheter kommer löpande.

För mer information, kontakta:
Tomas Lindroos, direktor
Eskilstuna Stadsmission
Tfn 073-773 57 75
www.harbarget.se
Pg 90 05 11-7
Bg 900-5117
Swish 123 900 51 17