Foto: Alex & Martin

Gravskötsel och service

Har du beställt plantering och vård av graven inför vår och sommar? Om inte hittar du våra olika paket här och kan enkelt göra en beställning.

Beställ gravskötsel

Skötsel och vård av graven ingår inte i begravningsavgiften. Du som gravrättsinnehavare ansvarar för att själv sköta om din gravrätt. Det innebär att du håller gravplatsen i vårdat och värdigt skick med regelbunden klippning av gravrabatt och grusytan i grusgrav hålls fri från ogräs.

Gravrättsinnehavare är den som är antecknad som innehavare i pastoratets gravregister. (Det utgör ett bevis för att man innehar en grav). Det är gravrättsinnehavaren som avgör om andra personer får begravas i samma grav, t ex i en familjegrav. Fler personer kan vara gravrättsinnehavare. 

Eskilstuna pastorat ansvarar för kontrollen av gravvårdssäkerheten, men det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till att gravstenar som inte står säkert åtgärdas. De gravar som efter kontroll visar sig ha brister i säkerheten måste åtgärdas. De gravrättsinnehavare som blir berörda kommer att kontaktas via brev.

Om du inte har möjlighet att ta hand om skötseln av din gravrätt kan du istället beställa tjänsten av Eskilstuna pastorat. Skötsel av gravrätt kan bara beställas av gravrättsinnehavare.

Ladda ner prislistan för 2021

 

Beställt plantering och vård av graven online inför vår och sommar!

Fyll i formuläret och gör enkelt din beställning.

Grundskötsel Vårstädning, klippning av gräs och rensning av grus på gravplats. Borttagning av krans, ris och vasblommor.

Rabattskötsel Grundskötsel, vattning, gödsling, rensning och luckring samt påfyllnad av jord i gravrabatt, kantskärning och höstgrävning.

Paket vår/sommar Grund och rabattskötsel ingår i priset.

Paket perenner Plantering, grund och rabattskötsel ingår i priset. OBS! Från år två behövs endast perennaskötsel.

Paket höst Rabattskötsel krävs för plantering av ljung

Tvätt av gravanordning Tvätt utförs vår och höst.