Foto: Alex & Martin/IKON

Verksamheter

Svenska kyrkan är en plats för alla – barn och familj, ungdom och vuxna. Kyrkan är också en naturlig del av vardagen, till exempel i skolor och på sjukhus. På den här sidan hittar du all vår verksamhet, samlad på ett ställe.

Förutom firande av gudstjänst, bedriver församlingsverksamheten diakoni, undervisning och mission. Det handlar bland annat om socialt arbete, gruppverksamheter för barn, föräldrar och ungdomar och enskilda samtal. Verksamheterna bedrivs i Eskilstuna pastorats kyrkor och församlingshem.

Välkommen att bli konfirmand i Svenska kyrkan Eskilstuna!

Tänk dig att få fundera över livet och Gud tillsammans med andra. Du får spännande upplevelser och nya perspektiv på livet. Här finns utrymme för dig och dina tankar! Tillsammans med dig vill vi göra konfirmandtiden till en unik upplevelse och ett minne för livet.

S:t Petri förskola

En förskola som arbetar med mångfald? Absolut! S:t Petri förskola verkar för att utveckla förståelse för alla människors lika värde – oavsett social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktions­nedsättning, religion eller annan trosuppfattning.

Eskilstuna församling erbjuder hjälp och stöd

Diakoni: gemenskap och stöd

Diakoner hjälper och stödjer människor i svåra situationer. Det är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer med respekt, delaktighet och ömsesidig solidaritet.  

Gudstjänst

Det finns många anledningar att fira gudstjänst. En gudstjänst kan innebära allt från en enkel ljuständning i tystnad till en storslagen fest med kör och orkester. Du är alltid välkommen så som du är. Oavsett tro eller tvivel.

Sjukhuskyrkan ger dig hjälp och stöd.

Sjukhuskyrkan Eskilstuna

När man blir sjuk eller när något oförutsett inträffar kan man behöva prata med någon. Sjukhuskyrkans arbete går ut på att skapa tid och rum för reflektion och bearbetning kring tankar och känslor.

Undervisning

Eskilstuna pastorat vill vara en resurs för elever och personal inom grund- och gymnasieskola som samtalspartner, traditionsbärare och kunskapsförmedlare.