Meny

Verksamheter

Svenska kyrkan är en plats för alla – barn och familj, ungdom och vuxna. Kyrkan är också en naturlig del av vardagen, till exempel i skolor och på sjukhus. På den här sidan hittar du all vår verksamhet, samlad på ett ställe.

Förutom firande av gudstjänst, bedriver församlingsverksamheten diakoni, undervisning och mission. Det handlar bland annat om socialt arbete, gruppverksamheter för barn, föräldrar och ungdomar och enskilda samtal. Verksamheterna bedrivs i Eskilstuna pastorats kyrkor och församlingshem.

Upptäckt våra öppna förskolor, familjecentralen, babyrytmik, skaparverkstaden och kyrkskoj.

Barn och familj

Upptäckt våra öppna förskolor, familjecentralen, babyrytmik, skaparverkstaden och kyrkskoj.

Vi håller i ungdomsgrupper och konfirmandgrupper för dig som är nyfiken på tro, inte tror alls eller har funderingar på livet.

Konfirmation och ungdom

Vi håller i ungdomsgrupper och konfirmandgrupper för dig som är nyfiken på tro, inte tror alls eller har funderingar på livet.

Vi har många olika grupper och verksamheter där du kan umgås med andra, lära dig ett nytt hantverk, fika, lyssna på musik eller samtala om allt möjligt.

Samtal och gemenskap

Vi har många olika grupper och verksamheter där du kan umgås med andra, lära dig ett nytt hantverk, fika, lyssna på musik eller samtala om allt möjligt.

Musikverksamheten i Eskilstuna församling

Kör och musik

Proffs eller nybörjare? Barn, ungdom eller vuxen? Här hittar du alla våra körer. Vi har en som passar dig.

Eskilstuna församling erbjuder hjälp och stöd

Diakoni: gemenskap och stöd

Diakoner hjälper och stödjer människor i svåra situationer. Det är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer med respekt, delaktighet och ömsesidig solidaritet.  

Det finns många anledningar att fira gudstjänst. En gudstjänst kan innebära allt från en enkel ljuständning i tystnad till en storslagen fest med kör och orkester. Du är alltid välkommen så som du är. Oavsett tro eller tvivel.

Gudstjänst

Det finns många anledningar att fira gudstjänst. En gudstjänst kan innebära allt från en enkel ljuständning i tystnad till en storslagen fest med kör och orkester. Du är alltid välkommen så som du är. Oavsett tro eller tvivel.

Stort som litet – hos Diakonicenter finns det alltid någon att prata med. En brasa att värma sig vid över en kopp kaffe. Det finns tillgång till telefon, dator, tidningar, sällskapsspel och gemenskap.

Café Fors

Stort som litet – hos Diakonicenter finns det alltid någon att prata med. En brasa att värma sig vid över en kopp kaffe. Det finns tillgång till telefon, dator, tidningar, sällskapsspel och gemenskap.

Sjukhuskyrkan ger dig hjälp och stöd.

Sjukhuskyrkan Eskilstuna

När man blir sjuk eller när något oförutsett inträffar kan man behöva prata med någon. Sjukhuskyrkans arbete går ut på att skapa tid och rum för reflektion och bearbetning kring tankar och känslor.

Eskilstuna pastorat vill vara en resurs för elever och personal inom grund- och gymnasieskola som samtalspartner, traditionsbärare och kunskapsförmedlare.

Undervisning

Eskilstuna pastorat vill vara en resurs för elever och personal inom grund- och gymnasieskola som samtalspartner, traditionsbärare och kunskapsförmedlare.

En förskola som arbetar med mångfald? Absolut! S:t Petri förskola verkar för att utveckla förståelse för alla människors lika värde – oavsett social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktions­nedsättning, religion eller annan trosuppfattning.

S:t Petri förskola

En förskola som arbetar med mångfald? Absolut! S:t Petri förskola verkar för att utveckla förståelse för alla människors lika värde – oavsett social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktions­nedsättning, religion eller annan trosuppfattning.