Eskilstuna

Prata med oss

Kontakt

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Västermo kyrka

Här kan du se vad som är på gång just nu och läsa mer om Västermo kyrka


Västermo kyrka bedöms ha anor från 1100-talet ursprungligen och är av romansk typ med indraget kor. Ett bevarat fragment av en romansk dopfunt från ca år 1200 indikerar att en kyrka fanns på platsen vid denna tid. Koret har byggts om under medeltid och under sent 1600-tal i samband med att ett gravvalv inrättades i golvet.


 Bild: Ulrika Palmér
År 1687 utvidgades kyrkan även åt väster genom att det tidigare västtornet revs.

Om- och tillbyggnad har skett genom århundradena. Vid renoveringen 2008 påträffades rester av en medeltida sakristia i anslutning till kyrkans norra sida. Kyrkogården har mycket karakteristiska sandgravar söder om kyrkan. Entrén in till kyrkogården ligger innanför portgången på klockstapeln som har en sockel av natursten.