Foto: Helena Karjalainen

S:t Eskils kyrkogård

Här kan du läsa mer om S:t Eskils kyrkogård

S:t Eskils kyrkogård ligger belägen på Tumboåsen och valdes som begravningsplats tack vare dess lättgrävda jordmån. Området ligger i ett av länets största gravområden med anor från yngre järnåldern. (Källa: Riksantikvarieämbetet, fornsök). Kyrkogården invigdes 1987 och hette fram till 1949 Nya Kyrkogården. S:t Eskils kyrkogård har sedan 1967 en minneslund. Här finns även kistgravplatser, urngravplatser, askgravlund och askgravplats. Särskilda gravkvarter finns för muslimer, bahá’i, ahl-e haqh samt ett gravområde för kineser och vietnameser.

 

 

Adress

Åsbyvägen 18, 632 22 Eskilstuna