Gudstjänst

Det finns många anledningar att fira gudstjänst. En gudstjänst kan innebära allt från en enkel ljuständning i tystnad till en storslagen fest med kör och orkester. Du är alltid välkommen så som du är. Oavsett tro eller tvivel.

Gudstjänsten är det centrala i kyrkan och ett möte med människor och Gud. Här finns uttryck för sorg, glädje, tacksamhet, skuld, kärlek och omtanke. Gudstjänsten ger uttryck för vad det innebär att vara människa och bereda plats för möte med den levande Guden. I liturgin finns en rytm och ett språk som ska vara ett forum för livet, de ramar inom vilka vi uttrycker tro och liv. Kanske kan uttryckssätten upplevas som främmande innan man vant sig och lärt sig, men å andra sidan så är det ju även så inom idrott eller yrkesliv, det tar en tid innan man lärt sig kulturen och språket.

Läs mer om gudstjänst och liturgi på Svenska kyrkans hemsida