Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som vi förlorat. Den är också något att hämta kraft ur för anhöriga. Här kan du läsa mer om hur du bokar och hur en begravning går till.

Boka begravning

Som anhörig kan du få hjälp med planering inför en begravning. Begravningsbyrån hjälper dig med praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter. En präst från oss ringer sedan upp dig för att prata mer om begravningsgudstjänstens innehåll.  

Mer om begravningar
About funerals, cremations and burials
Tietoa hautaustoiminna
مراسم الدفن 

Polish
Bosniska, kroatiska och serbiska

Begravning i kyrka eller kapell?

Begravningar i Svenska kyrkans ordning kan ske i någon av församlingens kyrkor. Efter begravningen finns det möjlighet att ha minnesstund och begravningskaffe i någon av våra lokaler. 

Eskilstuna pastorat har ett kapell i S:t Eskils kapellkrematorium. Det är religiöst neutrala och kan användas av alla trosriktningar och för borgerliga begravningar. Stillhetens kapell rymmer 60 personer, där jordbegravningar/kremationsbegravningar genomförs. Läs mer om Eskilstuna församlings kyrkor, kapell, och kyrkogårdar nedan.

Det finns olika slags gravsättning

Anhöriga kan välja mellan en kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund. I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och gravplatsen markeras med en sten. I urngravar och minneslund begravs stoft som har kremerats. Urngraven är utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym. Det finns också något som heter askgravlund som är ett mellanting mellan en minneslund och en gravplats utmärkt med namn.

Vill du ha bårtäcke eller blommor på kistan?

Bårtäcke används istället för blomdekoration på kistan och läggs över kistan under begravningsakten. Eskilstuna församling har fyra bårtäcken att välja bland. Det mörklila och det ljuslila bårtäcket kan transporteras och användas vid begravningsgudstjänst i någon av kyrkorna eller i annan lokal. "Bårtäcke Stillhetens kapell" och "Bårtäcke Ljusets kapell" kan inte transporteras.  Se bilder på våra bårtäcken nedan.

Vill du köpa en återanvänd gravsten?

Eskilstuna församling erbjuder gravrättsinnehavare att köpa en återanvänd gravsten eller smideskors (gravvårdar). Att återanvända en gravvård är ekonomiskt fördelaktigare och sparar på miljön samtidigt som ett äldre hantverk och kulturarv bevaras för framtiden. Läs mer om återanvända gravstenar här.

Läs mer om begravning på Svenska kyrkans hemsida, här.

inbjudan till tacksägelsegudstjänst

Efter en begravnings i Svenska kyrkans ordnings bjuds anhöriga in till en Tacksägelsegudstjänst. Inbjudan skickas till anhörig person via post.