Grav med text Älskad och saknad, två änglar på varsin sida om stenen
Foto: Ulf Tjärnström

Kyrkogård och gravskötsel

Här kan du läsa mer om Eskilstuna pastorats kyrkogårdar, begravningslagen, begravningsavgiften, krematoriet och vad som är på gång just nu.Välkommen till begravningsverksamheten hos Svenska kyrkan Eskilstuna!

Urngravar med rosor i förgrunden

Anhöriga sökes till gravplatser på våra kyrkogårdar

Begravningsverksamheten hos Svenska kyrkan Eskilstuna har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen att kontakta Gravärenden i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare. Vi söker nu intressenter samt meddelar här förverkade gravrätter.

Varning för erbjudandefakturor från externt företag

Det har kommit till vår kännedom att det cirkulerar fakturaliknande erbjudanden om gravskötsel och gravstenstvätt från "Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB".

Beställ gravskötsel

Skötsel och vård av graven ingår inte i begravningsavgiften. Du som gravrättsinnehavare ansvarar för att själv sköta om din gravrätt. Det innebär att du håller gravplatsen i vårdat och värdigt skick med regelbunden klippning av gravrabatt och grusytan i grusgrav hålls fri från ogräs.

Gravrättsinnehavare är den som är antecknad som innehavare i pastoratets gravregister. (Det utgör ett bevis för att man innehar en grav). Det är gravrättsinnehavaren som avgör om andra personer får begravas i samma grav, t ex i en familjegrav. Fler personer kan vara gravrättsinnehavare. 

Eskilstuna pastorat ansvarar för kontrollen av gravvårdssäkerheten, men det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till att gravstenar som inte står säkert åtgärdas. De gravar som efter kontroll visar sig ha brister i säkerheten måste åtgärdas. De gravrättsinnehavare som blir berörda kommer att kontaktas via brev.

Om du inte har möjlighet att ta hand om skötseln av din gravrätt kan du istället beställa tjänsten av Eskilstuna pastorat. Skötsel av gravrätt kan bara beställas av gravrättsinnehavare.

Prislista gravskötsel 2024

 

Hitta graven

Tid att minnas dem vi mist – och tid för ljuständning, bön och eftertanke. Undrar du var någon är gravsatt? Här kan du söka.

Begravningsverksamheten i Eskilstuna pastorat består av 6 kyrkogårdar och krematoriet. Svenska kyrkan har uppdrag från Riksdagen att sköta begravningsväsendet i de flesta kommuner i Sverige. Verksamheten regleras av Begravningslagen.Eskilstuna pastorat erbjuder därför lokaler och begravningsplatser som kan användas av människor med andra livsåskådningar än den kristna. 

Kyrkogårdsarbetare tar hand om blommor vid gravsten Klosterkyrkogården

Gravskötsel och service

Har du beställt plantering och vård av graven inför vår och sommar? Om inte hittar du våra olika paket här och kan enkelt göra en beställning.

Återvunna gravstenar – en miljövänlig möjlighet

Nu finns möjlighet att köpa gamla gravstenar i granit, som återanvänds och därmed får ett nytt liv.

Kontakt och hitta hit

Här hittar du kontaktinformation till kyrkogård och gravskötsel.

Kulturgravar

Om du vill lära känna din stad gör ett besök på en kyrkogård.