Kyrkogård och gravskötsel

Här kan du läsa mer om Eskilstuna pastorats kyrkogårdar, begravningslagen, begravningsavgiften, krematoriet och vad som är på gång just nu.

Beställ gravskötsel

Skötsel och vård av graven ingår inte i begravningsavgiften. Du som gravrättsinnehavare ansvarar för att själv sköta om din gravrätt. Det innebär att du håller gravplatsen i vårdat och värdigt skick med regelbunden klippning av gravrabatt och grusytan i grusgrav hålls fri från ogräs.

Gravrättsinnehavare är den som är antecknad som innehavare i pastoratets gravregister. (Det utgör ett bevis för att man innehar en grav). Det är gravrättsinnehavaren som avgör om andra personer får begravas i samma grav, t ex i en familjegrav. Fler personer kan vara gravrättsinnehavare. 

Eskilstuna pastorat ansvarar för kontrollen av gravvårdssäkerheten, men det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till att gravstenar som inte står säkert åtgärdas. De gravar som efter kontroll visar sig ha brister i säkerheten måste åtgärdas. De gravrättsinnehavare som blir berörda kommer att kontaktas via brev.

Om du inte har möjlighet att ta hand om skötseln av din gravrätt kan du istället beställa tjänsten av Eskilstuna pastorat. Skötsel av gravrätt kan bara beställas av gravrättsinnehavare.

Prislista gravskötsel 2021

 

Coronaviruset:
Så påverkas begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten i Eskilstuna pastorat kan påverkas av situationen kring det nya coronaviruset. Det handlar bland annat om en person som avlidit haft covid-19.

Begravningsverksamheten i Eskilstuna pastorat följer noggrant expertmyndigheternas rekommendationer och myndigheternas beslut om den pågående pandemin.

För att på bästa sätt möta påfrestningar i situationen kan vi behöva prioritera om i begravningsverksamheten och använda personal där de behövs mest. Det kan märkas genom att vi eventuellt måste nedprioritera skötseln av gravplatserna för att prioritera annat.

Vänta inte med begravning

Personer vars anhöriga som avlider under coronakrisen, uppmanas att inte vänta med att hålla begravning. Man kan då hålla begravningen i en liten krets, för att sedan ha en minnesceremoni med flera gäster, vid ett senare tillfälle. Uppmaningen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Maxantalet i våra kyrkor och kapell: 20 st anhöriga (gäller from 24/11).

Boka besök för att ansöka om gravplats
Ska du ansöka om gravplats, boka tid för besök, via mejl eller telefon. Vi tar inte emot besök som inte är bokade, på våra kontor på begravningsplatserna.

Ansöker du om upplåtelse av gravplats sker besöket utomhus på plats. Alla handlingar skickas hem till dig.

 

Begravningsverksamheten i Eskilstuna pastorat består av 6 kyrkogårdar och krematoriet. Svenska kyrkan har uppdrag från Riksdagen att sköta begravningsväsendet i de flesta kommuner i Sverige. Verksamheten regleras av Begravningslagen.Eskilstuna pastorat erbjuder därför lokaler och begravningsplatser som kan användas av människor med andra livsåskådningar än den kristna. 

Begravningsombud
Länsstyrelsen utser begravningsombud som ska följa begravningsverksamheten. Ombudets uppgift är att bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

I ombudets uppdrag ingår också att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor. Begravningsombud i Eskilstuna kommun är Gunilla Cederfjord.  Läs mer på Eskilstuna kommuns webbplats.