Meny

Kyrkogård och gravskötsel

Här kan du läsa mer om Eskilstuna pastorats kyrkogårdar, begravningslagen, begravningsavgiften, krematoriet och vad som är på gång just nu.

Information om trädfällning på Klosterkyrkogården

 Under vinter 2020 kommer trädallén i huvudgången fällas och återplanteras med lönnar hösten 2020.

 Eskilstuna pastorat arbetar utifrån upprättad trädvårdsplan 2013. Enligt planen ska trädallén i huvudgången i bestående av oxlar och lönnar tas ned och återplanteras med lönn. Vi vill återställa till det trädbeståndet som det troligen tidigare varit. De största träden i allén är lönnarna vilket indikerar att hela allén en gång i tiden troligen bestod av lönn. 

Flera av lönnarna har dålig vitalitet, vilket med tiden leder till riskträd. Oxlarna i genomfartsvägens västra allédelen är troligen planterade under 1970-talet. Hela allén är idag oregelbunden pga. olika sorter, trädavstånd och trädstorlek.

Vid eventuella frågor kontakta Yvonne Grankvist, Trädgårdsingenjör tel. 016-40 33 720, e-post yvonne.grankvist@svenskakyrkan.se

Se karta

 

Begravningsverksamheten i Eskilstuna pastorat består av 6 kyrkogårdar och krematoriet. Svenska kyrkan har uppdrag från Riksdagen att sköta begravningsväsendet i de flesta kommuner i Sverige. Verksamheten regleras av Begravningslagen.Eskilstuna pastorat erbjuder därför lokaler och begravningsplatser som kan användas av människor med andra livsåskådningar än den kristna. 

Begravningsombud
Länsstyrelsen utser begravningsombud som ska följa begravningsverksamheten. Ombudets uppgift är att bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

I ombudets uppdrag ingår också att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor. Begravningsombud i Eskilstuna kommun är Gunilla Cederfjord.  Läs mer på Eskilstuna kommuns webbplats.