Kyrkogård och gravskötsel

Här kan du läsa mer om Eskilstuna pastorats kyrkogårdar, begravningslagen, begravningsavgiften, krematoriet och vad som är på gång just nu.

Coronaviruset:
Så påverkas begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten i Eskilstuna pastorat kan påverkas av situationen kring det nya coronaviruset. Det handlar bland annat om en person som avlidit haft covid-19.

Begravningsverksamheten i Eskilstuna pastorat följer noggrant expertmyndigheternas rekommendationer och myndigheternas beslut om den pågående pandemin.

För att på bästa sätt möta påfrestningar i situationen kan vi behöva prioritera om i begravningsverksamheten och använda personal där de behövs mest. Det kan märkas genom att vi eventuellt måste nedprioritera skötseln av gravplatserna för att prioritera annat.

Vänta inte med begravning

Personer vars anhöriga som avlider under coronakrisen, uppmanas att inte vänta med att hålla begravning. Man kan då hålla begravningen i en liten krets, för att sedan ha en minnesceremoni med flera gäster, vid ett senare tillfälle. Uppmaningen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Maxantalet i våra kyrkor och kapell: 20 st anhöriga (gäller from 24/11).

Boka besök för att ansöka om gravplats
Ska du ansöka om gravplats, boka tid för besök, via mejl eller telefon. Vi tar inte emot besök som inte är bokade, på våra kontor på begravningsplatserna.

Ansöker du om upplåtelse av gravplats sker besöket utomhus på plats. Alla handlingar skickas hem till dig.

 

Information om trädfällning på Klosterkyrkogården

 Under vinter 2020 kommer trädallén i huvudgången fällas och återplanteras med lönnar hösten 2020.

 Eskilstuna pastorat arbetar utifrån upprättad trädvårdsplan 2013. Enligt planen ska trädallén i huvudgången i bestående av oxlar och lönnar tas ned och återplanteras med lönn. Vi vill återställa till det trädbeståndet som det troligen tidigare varit. De största träden i allén är lönnarna vilket indikerar att hela allén en gång i tiden troligen bestod av lönn. 

Flera av lönnarna har dålig vitalitet, vilket med tiden leder till riskträd. Oxlarna i genomfartsvägens västra allédelen är troligen planterade under 1970-talet. Hela allén är idag oregelbunden pga. olika sorter, trädavstånd och trädstorlek.

Vid eventuella frågor kontakta Yvonne Grankvist, Trädgårdsingenjör tel. 016-40 33 720, e-post yvonne.grankvist@svenskakyrkan.se

Se karta

 

Begravningsverksamheten i Eskilstuna pastorat består av 6 kyrkogårdar och krematoriet. Svenska kyrkan har uppdrag från Riksdagen att sköta begravningsväsendet i de flesta kommuner i Sverige. Verksamheten regleras av Begravningslagen.Eskilstuna pastorat erbjuder därför lokaler och begravningsplatser som kan användas av människor med andra livsåskådningar än den kristna. 

Begravningsombud
Länsstyrelsen utser begravningsombud som ska följa begravningsverksamheten. Ombudets uppgift är att bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan.

I ombudets uppdrag ingår också att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor. Begravningsombud i Eskilstuna kommun är Gunilla Cederfjord.  Läs mer på Eskilstuna kommuns webbplats.