Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Eskilstuna Besöksadress: Eskilstuna pastorat, Kyrkans hus, Smörparken, 63219 Eskilstuna Postadress: Eskilstuna pastorat, Box 307, 63104 Eskilstuna Telefon:+46(16)170700 E-post till Eskilstuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gillberga kyrka

Här kan du se vad som är på gång just nu och läsa mer om Gillberga kyrka

Gillberga kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet och tillhör Västra Rekarne församling. Kyrkan består av ett långhus med kor i öster. Den nordvästra delen av långhuset är en romansk kyrkobyggnad från 1100-talet. Medeltida murverk finns kvar i tornets nedre delar, långhuset, vapenhuset och norra korsarmen. Kyrkan bestod ursprungligen av ett långhus, ett smalare kor i öster samt ett torn i väster.

Senare under medeltiden gjordes koret lika brett som långhuset, en sakristia byggdes till i norr, ett vapenhus byggdes invid långhusets södra sida.

Under mitten av 1800-talet omformades hela byggnadskroppen genom att förses med trappgavlar samt ett mångkantigt kor. Fasaderna är vitkalkade och försedda med trappgavlar. Kyrkan har spånklädda sadeltak. Sakristians tak är klätt med plåt.

Vid en invändig renovering 1896 dekorationsmålades väggarna och valvribborna, målningar som dock togs bort vid nästa renovering 1934, då också tre av korets fönster murades igen.

Dopfunten är kyrkans äldsta inventarium från 1100-talet, huggen i sandsten. Kyrkogården ligger söder om kyrkan och sluttar svagt ned mot söder.

  • Kyrkan rymmer 120 sittande personer. 

Adress

Gillberga kyrka, Skricksta, 635 13, Eskilstuna