Vuxenkörer

Det finns många olika vuxenkörer i olika genrer och svårighetsgrader. Kontakta respektive körledare för mer information.

vuxenKörer

Eskilstuna Oratoriekör

Klosters församlingshem. 4-stämmig blandad kör. Avancerad nivå.

Reportoar: De större kyrkomusikaliska verken.

Onsdagar kl. 18.45–21.00

Klosters församlingshem

Ledare: Mila Ortgies Thoors 016-40 33 678

 

S:t Pauli Kyrkokör

S:t Pauli kyrka. 4-stämmig blandad kör.

Måndagar kl. 18.00–20.00

S:t Pauli kyrka.

Ledare: Marcel Punt, 016-403 36 52

 

Fors Sacrales

4-stämmig blandad kör.
Start 26/9
Torsdagar kl. 18.30–20.30

Fors församlingshem

Ledare: Richard McGovern, 016-40 33 654

 
Con Spirito

”Med glädje, ande och liv sjunger damkören jag arbetade med i Klosters kyrka nu vidare med nytt namn Con Spirito. Vi övar nu i S:t Andreas kyrka”

Damkör i S:t Andreas kyrka.

Tisdagar kl. 18.30–21.00

S:t Andreas kyrka

Ledare: Erika Wistrand, 016-40 33 651

 

Confettikören

3-stämmig blandad kör. Lätt till medelsvår nivå.

Tisdagar kl. 17.30–19.30

Ansgarskyrkan

Ledare: Eva Granberg, 016-40 33 648

 

Fors Prandium

En kör för daglediga.

Torsdagar kl. 13.15–14.15

Fors kyrka

Ledare: Külli Kaptein, 016-403 36 50

 

Tomas Gospel

Tomaskyrkan. 4-stämmig gospelkör.

Onsdagar kl.18.30-20.30

Tomaskyrkan

Ledare: Anders Hallbäck, 016-403 36 40

 

Rekarne Röster

Rekarne Röster är en blandad fyrstämmig kör för alla åldrar. Körens uppgift i gudstjänsten är dels att för församlingen framföra välklingande och tänkvärd musik, men också att ibland leda församlingen i lovsång.

Torsdagar kl. 19.00–21.00

Lista Sockengård

 

Gitarrgruppen

Tisdagar kl. 9.00–11.00

Ansgarskyrkan

Ledare: Eva Granberg, 016-40 33 648