Barn och familj

Upptäckt våra öppna förskolor, familjecentralen, babyrytmik, skaparverkstaden och kyrkskoj. Du anmäler dig till en barngrupp längre ner på sidan.

Kyrkans Öppna förskola

Öppna förskolan är en mötesplats för små barn och deras föräldrar. Vi leker, umgås och fikar tillsammans. Ofta ingår en kort sångstund och/eller en andakt. Ingen föranmälan behövs. Exakta datum och tider hittar du i kalendariet. Suomenkielistä henkilökuntaa mukana.

Måndag: Ansgarskyrkan, Tomaskyrkan, Klosters församlingshem
Tisdag: Tomaskyrkan, Klosters församlingshem
Torsdag: Ansgarskyrkan, Tomaskyrkan - babyöppet 0-1år
Fredag: Barnens kyrka. En gudstjänst för barn och föräldrar med sång, musik och rörelse. Efteråt fikar vi tillsammans. Klosters kyrka.

Gå med i Kyrkans öppna förskolor på Facebook

Ensamstående föräldrar

Välkommen till träffarna för ensamstående föräldrar i Tomaskyrkan! Hit är alla ensamstående föräldrar välkomna, du behöver inte bo i närheten. Vi knyter nya kontakter, har olika föreläsare på besök, fikar eller äter tillsammans. 

 

Kontakt:
Kjell Centervärn, Diakon
Telefonnummer:
  016-403 36 60
Mejl: kjell.centervarn@svenskakyrkan.se

Fatima Hedman, Förskollärare
Telefonnummer:  016-403 36 75
Mejl: fatima.hedman@svenskakyrkan.se

 

 

för familjer i behov av särskilt stöd

Öppen verksamhet för familjer med barn 0-12 år.  Ett tillfälle att mötas, samtala och byta erfarenheter. Vi fikar, pysslar, har en enkel gudstjänst och äter kvällsmat tillsammans. Se kalendariet för datum plats och tid.

 

Kontakt: Tuula Joenpolvi
Telefonnummer: 016-403 36 76
Mejl: tuula.joenpolvi@svenskakyrkan.se

 

FAMILJECENTRALEN

Navet i familjecentralen är Kyrkans öppna förskola som finns i Tomaskyrkan under samma tak som barnavårdscentral, barnmorskemottagning och socialtjänst. Detta för att ge boende i området lättillgänglig och god service.

Kontakt Öppna förskolan Tomaskyrkan: Fatima Hedman
Telefonnummer: 016-40 33 675
Mejl: fatima.hedman@svenskakyrkan.se

Diakon Kjell Centervärn erbjuder tidiga och förebyggande insatser och stöd främst genom samtal, telefon 016-403 36 60. Sanne Gustafsson, familje-/föräldrastödjare finns på familjecentralen tisdagar under öppettiderna. Tel. 073- 950 42 04


Barnmorskemottagningen vänder sig främst till de gravida i området. Här möter du barnmorskan som finns tillgänglig på familjecentralen på tisdagar och torsdagar. Övriga dagar på barnmorskemottagningen plan 6 Mälarsjukhuset på telefon 016-10 40 28.


Barnavårdscentralen vänder sig till barn 0 - 6 år. Bvc-sköterskan finns på familjecentralen tisdagar, onsdagar och torsdagar. Telefontider måndag, onsdag och fredag kl. 9.15 - 10.00 på telefon 016-10 42 87

BABYRYTMIK FÖR BARN 3-10 MÅNADER

Sång, musik, rytm och rörelse! Babyrytmik i Ansgarskyrkan är för föräldrar med små barn. Det är en fast grupp som träffas varje vecka. 

 

Kontakt: Åsa Centervärn
Telefonnummer: 016-40 33 672
Mejl: asa.centervarn@svenskakyrkan.se

KYRKSKOJ FÖR BARN 6-10 ÅR

Vi leker, pysslar, sjunger och lär oss Bibelns berättelser. Kyrkskoj erbjuds med inrikting miljö och skapande, då vi arbetar med miljöfrågor, skapelsen och det som helt enkelt är bra för oss människor. Kyrkskoj bedrivs i Klosters församlingshem torsdagar kl. 16:30-18:00 med start vecka 36.

 

Kontakt: Marita Andersson 
Telefonnummer: 016-40 33 671
Mejl: marita.andersson@svenskakyrkan.se

Kontakt: Pirjo Vilenius 
Telefonnummer: 016-40 33 680
Mejl: pirjo.vilenius@svenskakyrkan.se 

himlaskoj för barn 4-5 år

Vi sjunger, leker och lär oss bibelns berättelser. Vi träffas torsdag 16.30-17.30 i Ansgarskyrkan. Möjlighet finns för föräldrar och syskon att stanna.

 

Kontakt: Åsa Centervärn        
Telefonnummer: 016 403 36 72
Mejl: asa.centervarn@svenskakyrkan.se

 

SKaparverkstad för barn 11-13 år

Vi skapar med olika material som t ex färger, trä, pärlor, lera. Vi kommer att baka, prata om Bibelns berättelser, spela spel och göra andra roliga saker. Vi träffas i Klosters församlingshem måndagar kl. 16:30-18:00 med start vecka 36.

OBS! pausas under höstterminen 2020

 

Kontakt: Anna-Lena Forcado
Telefonnummer: 016-40 33 673
Mejl: anna-lena.forcado@svenskakyrkan.se

 

Kontakt: Marita Andersson 
Telefonnummer: 016-40 33 671
Mejl: marita.andersson@svenskakyrkan.se

Anmäl ditt barn till en barngrupp

Genom din anmälan godkänner du att du registreras hos Eskilstuna pastorat. Registret innehåller de personuppgifter som du själv har lämnat. Personuppgifterna används enbart i Eskilstuna pastorats verksamhet och/eller prenumeration av nyhetsbrev och tas bort när du avslutar verksamheten eller prenumerationen.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Eskilstuna pastorat. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Eskilstuna pastorats verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakta oss.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i EU:s dataskyddsförordning (GDPR)