Foto: Ulf Tjärnström

Eskilstuna pastorat

Här är inga frågor främmande, inga känslor fel och alla lika mycket värda.

Eskilstuna pastorat anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör Covid-19. Därför ställer vi in alla verksamheter förutom söndagarnas gudstjänster, begravningar, vigslar och dop.
Kyrkorna håller öppet enligt ordinarie öppettider.

Ledningssgruppen för Eskilstuna pastorat träffas löpande och tar beslut kopplade till corona-viruset. Med kort varsel kan vi behöva göra förändringar i verksamheterna, utifrån olika myndigheters direktiv, vår egen riskbedömning och personalsituation. Vi uppdaterar informationen löpande på hemsidan. 
S:t Petri förskola följer kommunens plan för öppenhållande av skola och förskola och håller öppet som vanligt. Mer information finner du här.

Idag vet vi inte hur länge vi behöver leva med olika restriktioner på grund av coronaviruset, men vi vet att vi gör det för att vi är rädda om varandra och att det är vår omsorg att göra vad vi kan för att hindra att smitta sprids.

Höstens verksamheter kan komma att förändras eller ställas in beroende på nya direktiv från FHM.