Meny

Eskilstuna pastorat

Eskilstuna pastorat har beslutat att ställa in alla verksamheter förutom söndagarnas gudstjänster, begravningar, vigslar och dop. Kyrkorna håller öppet enligt ordinarie öppettider.

Bild: Mattias Pettersson

Gud, trots allt jag säger, tänker och gör, tack för att du vandrar bredvid mig i allt som händer, men ge mig en spark där bak så jag vågar stå på mig, vågar förebygga våld i de handlingar som sker nu.

Vi ber för dem som drabbats av våldet i natt, för alla. Vi ber för de som idag möter de som drabbats, för polisens arbete med att förebygga, för vårt mod och vilja att stå för eniga tankar och ett gott möte med varandra så vi kan skapa ett tryggt samhälle.

Amen

Fors och Klosters kyrkor är öppna 11:00-15:00 lördag och 10:00-14:00 söndag.

Eskilstuna pastorat anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör Covid-19. Därför ställer vi in alla verksamheter förutom söndagarnas gudstjänster, begravningar, vigslar och dop.
Kyrkorna håller öppet enligt ordinarie öppettider.

Ledningssgruppen för Eskilstuna pastorat träffas löpande och tar beslut kopplade till corona-viruset. Med kort varsel kan vi behöva göra förändringar i verksamheterna, utifrån olika myndigheters direktiv, vår egen riskbedömning och personalsituation. Vi uppdaterar informationen löpande på hemsidan. 
S:t Petri förskola följer kommunens plan för öppenhållande av skola och förskola och håller öppet som vanligt. Mer information finner du här.

Idag vet vi inte hur länge vi behöver leva med olika restriktioner på grund av coronaviruset, men vi vet att vi gör det för att vi är rädda om varandra och att det är vår omsorg att göra vad vi kan för att hindra att smitta sprids.

Höstens verksamheter kan komma att förändras eller ställas in beroende på nya direktiv från FHM.