Eskilstuna pastorat

Foto: Muhammad Sabah/B'Tselem

Gud, vi sitter i vårt land och ser vad som händer där du genom din son verkade och levde.
Vi ber för människorna i Jerusalem, Israel och Palestina.
Vi ber för situation i Gaza, var med de varje dag.
Vi ber om din andes vind, fredens vind in i deras kroppar och deras förstånd.
Där det finns hat, kom med fred.
Där det finns oro, kom med trygghet.
Vi ber speciellt för den lutherska kyrkan i det heliga landet, deras förböner och arbete.
Du Gud ser att våldet måste upphöra, ge människor din  klokhet att se detsamma.
 
AMEN