Eskilstuna pastorat

Eskilstuna pastorats vision. Vi vill utbreda Guds rike.

Det är med sorg och saknad vi har tagit emot budet att Tomas Lindroos, direktor för Stadsmissionen i Eskilstuna, dog under söndagen.

För Tomas var kyrkan en självklar del av livet och han tog ett stort ansvar under sin tid som förtroendevald i både kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Han var en av initiativtagarna till att kyrkorådet kunde förädla Eskilstuna församlings härbärge till Stadsmissionen i Eskilstuna. Med hans entusiasm och energi kunde han leda och utveckla verksamheten till vad den är idag.

Må han vila i frid och uppstå i glädje.
Vi ber med tacksamhet för hans liv och lyfter hans familj i våra förböner.

Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.
Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud.
1 Joh 3:18-21

Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet,
skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand.
Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt,
så är det inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen,
själva mörkret  är ljus.
Ps 139:9-12

 Svenska kyrkan Eskilstuna genom kyrkoherde Johan Hedlund.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar folkbokförda i Sverige som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Här hittar du information om hur och var du röstar och övergripande information om nomineringsgrupper och kandidater i valet. Valresultatet kommer också att publiceras här.

Välkommen att bli konfirmand i Svenska kyrkan Eskilstuna!

Tänk dig att få fundera över livet och Gud tillsammans med andra. Du får spännande upplevelser och nya perspektiv på livet. Här finns utrymme för dig och dina tankar! Tillsammans med dig vill vi göra konfirmandtiden till en unik upplevelse och ett minne för livet.

Foto: Muhammad Sabah/B'Tselem

Gud, vi sitter i vårt land och ser vad som händer där du genom din son verkade och levde.
Vi ber för människorna i Jerusalem, Israel och Palestina.
Vi ber för situation i Gaza, var med de varje dag.
Vi ber om din andes vind, fredens vind in i deras kroppar och deras förstånd.
Där det finns hat, kom med fred.
Där det finns oro, kom med trygghet.
Vi ber speciellt för den lutherska kyrkan i det heliga landet, deras förböner och arbete.
Du Gud ser att våldet måste upphöra, ge människor din  klokhet att se detsamma.
 
AMEN