Meny

Eskilstuna pastorat

Eskilstuna pastorat har beslutat att 16 mars-31maj ställa in alla verksamheter förutom söndagarnas gudstjänster, begravningar, vigslar och dop. Kyrkorna håller öppet enligt ordinarie öppettider.

Måndag 8 juni kl. 18:30 sammanträder kyrkofullmäktige i Eskilstuna pastorat. Det finns möjlighet att delta fysiskt på plats, alternativt digitalt. Vill du närvara ber vi dig meddela detta nedan, p.g.a. restriktionerna från folkhälsomyndigheten. 
Eftersom antalet platser är begränsat gäller "först till kvarn" för garanterad plats.

Kyrkofullmäktige

Måndag 8 juni kl. 18:30 sammanträder kyrkofullmäktige i Eskilstuna pastorat. Det finns möjlighet att delta fysiskt på plats, alternativt digitalt. Vill du närvara ber vi dig meddela detta nedan, p.g.a. restriktionerna från folkhälsomyndigheten. Eftersom antalet platser är begränsat gäller "först till kvarn" för garanterad plats.

Kom heliga Ande, förnya hela Guds skapelse.
Väck lovsång i din kyrka och fyll oss med helig glädje.
Du som lever och verka med Fadern och Sonen
från evighet till evighet.
Amen

Pingst

Kom heliga Ande, förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i din kyrka och fyll oss med helig glädje. Du som lever och verka med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen

Eskilstuna pastorat anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör Covid-19. Därför ställer vi in alla verksamheter förutom söndagarnas gudstjänster, begravningar, vigslar och dop.
Kyrkorna håller öppet enligt ordinarie öppettider.

Ledningssgruppen för Eskilstuna pastorat träffas löpande och tar beslut kopplade till corona-viruset. Med kort varsel kan vi behöva göra förändringar i verksamheterna, utifrån olika myndigheters direktiv, vår egen riskbedömning och personalsituation. Vi uppdaterar informationen löpande på hemsidan. 
S:t Petri förskola följer kommunens plan för öppenhållande av skola och förskola och håller öppet som vanligt. Mer information finner du här.

Idag vet vi inte hur länge vi behöver leva med olika restriktioner på grund av coronaviruset, men vi vet att vi gör det för att vi är rädda om varandra och att det är vår omsorg att göra vad vi kan för att hindra att smitta sprids.