Eskilstuna pastorat

Det var med ett litet kliv som livet den 1 juni började ta sig tillbaka till ett läge vi varit vana vid. Restriktionerna som snart var det nya normala började lättas upp och vi i Svenska kyrkan fick börja fira gudstjänst med fler än 50 deltagare igen, halleluja! Välkommen till Svenska kyrkan Eskilstuna!

Det är dags att gå till kyrkan!

Det var med ett litet kliv som livet den 1 juni började ta sig tillbaka till ett läge vi varit vana vid. Restriktionerna som snart var det nya normala började lättas upp och vi i Svenska kyrkan fick börja fira gudstjänst med fler än 50 deltagare igen, halleluja!

Inomhus med anvisad plats 50 personer och 100 personer utomhus utan anvisad plats. Det är de två talen vi arbetar med just nu. Därför bedrivs nu större delen av vår verksamhet utomhus, i så stor utsträckning som möjligt. Gudstjänster och mässor har numera anvisade platser, det är alltså kyrkans storlek som avgör hur många vi kan släppa in. Därför kan det skilja sig åt mellan respektive kyrka, alla är inte lika stora.
Vid begravningar är fortfarande gränsen 20 personer om inte kyrkan har flera anvisade platser.

Kyrkkaffe efter våra gudstjänster på söndagar är fortfarande restriktiva, det är varje församling som ser utifrån sin möjlighet att kunna genomföra detta. Församlingsherden har ansvar.

Uthyrning av lokaler i samband med begravningskaffe, dopfest och liknande, kommer inte att kunna genomföras förrän tidigast i september, eftersom gränsen där fortfarande är 8 personer.
Vi följer de rekommendationerna som kommer och ändrar förhållningssätt då det blir möjligt.

Jag vill be dig om att fortsätta hålla avstånd och vara försiktig i mötet med andra människor, smittspridningen finns fortfarande. Glöm inte att vaccinera dig.

Tack för att du är medlem i en av våra församlingar.

Guds välsignelse

Johan Hedlund, kyrkoherde

Foto: Muhammad Sabah/B'Tselem

Gud, vi sitter i vårt land och ser vad som händer där du genom din son verkade och levde.
Vi ber för människorna i Jerusalem, Israel och Palestina.
Vi ber för situation i Gaza, var med de varje dag.
Vi ber om din andes vind, fredens vind in i deras kroppar och deras förstånd.
Där det finns hat, kom med fred.
Där det finns oro, kom med trygghet.
Vi ber speciellt för den lutherska kyrkan i det heliga landet, deras förböner och arbete.
Du Gud ser att våldet måste upphöra, ge människor din  klokhet att se detsamma.
 
AMEN