Vanliga frågor och svar om gravplats och skötsel

VARFÖR BETALAR JAG EN BEGRAVNINGSAVGIFT?
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift via skattesedeln, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiftens storlek beslutas av kyrkofullmäktige för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan och kammarkollegiet för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

För att tillgodose rättigheter och önskemål för dem som inte tillhör Svenska kyrkan finns ett lokalt begravningsombud. I uppdraget ingår även att ha aktuell kunskap om begravningsfrågor. Begravningsombudet är tillsatt av Länsstyrelsen. Begravningsombud i Eskilstuna kommun är Gunilla Cederfjord.

VAD INGÅR I BEGRAVNINGSAVGIFTEN?
Begravningsavgiften täcker de omkostnader som är relaterade till begravningen, från kremering och gravplats till lokaler och skötsel av kyrkogården.

Läs mer om begravningsavgifter på skatteverkets hemsida, här.

JAG HITTAR INTE MITT GRAVPLATSNUMMER?
Gravplatsnumret hittar du i rutan "Benämning" som finns i mitten på fakturan.

LETAR DU EFTER EN GRAVSATT PERSON?
Använd webbplatsen SvenskaGravar för att ta reda på vart en person är gravsatt på en av våra kyrkogårdar. Här kan du också hitta personer gravsatta på andra kyrkogårdar i Sverige. 

HUR GÖR JAG FÖR ATT ÄNDRA MIN BESTÄLLNING AV GRAVSKÖTSEL?
Du ringer till vår expedition för gravskötsel, telefonnummer 016-40 33 760 eller skickar ett mejl till eskilstuna.gravarende@svenskakyrkan.se

KAN JAG BESTÄLLA PLANTERING AV BLOMMOR NÄR SOM HELST UNDER ÅRET?
Nej. Beställning av vårblommor behöver vi senast 15 april, sommarblommor senast 15 juli och din beställning av plantering av höstljung och granrisdekoration senast 31 augusti.

VILKEN TID PÅ ÅRET UTFÖRS DE OLIKA PLANTERINGARNA?
Vårplanteringen brukar vara färdig i god tid före valborg. Sommarplanteringen brukar vara färdig i god tid före midsommar. Höstljungen planteras ut i början av oktober och granrisdekorationerna läggs ut innan allhelgonahelgen. 

NÄR TAS SOMMARBLOMMORNA BORT UNDER HÖSTEN PÅ DE GRAVAR SOM BETALAR FÖR RABATTSKÖTSEL?
Sommarblommorna tas bort i början av oktober i samband med att höstgrävningen av gravrabatterna påbörjas. Under höstgrävningen grävs rabatterna om och fylls på med ny jord.

HUR OFTA TAR NI BORT VISSNA BUKETTER I VAS?
Vissna vasblommor ses över och plockas bort en gång/vecka under säsongen april-oktober. Skötselsäsongen börjar med vårstädning i början av april. Vattnet till kranar och bevattning sätts på i slutet av april och stängs av i mitten av oktober.

KAN JAG BETALA MIN FAKTURA VID NÄSTA MÅNADSSKIFTE?
Planteringen och skötseln sker när fakturan är betald. Om du betalar fakturan senare kan din plantering eller skötsel försenas eller utebli om du betalar fakturan för sent på säsongen.

MÅSTE JAG BESTÄLLA GRAVSKÖTSEL?
Nej, du kan sköta graven själv. Eskilstuna pastorat erbjuder olika tjänster för gravskötsel om du inte själv vill eller kan sköta om gravplatsen. 

VEM ÄR GRAVRÄTTSINNEHAVARE?
Gravrättsinnehavare är den som är antecknad som innehavare i församlingens gravregister. Gravrättsinnehavaren avgör om andra personer får begravas i samma grav, t. ex. i en familjegrav. Fler personer kan vara gravrättsinnehavare. 

VEM ANSVARAR FÖR VAD GÄLLANDE GRAVSTENEN?
Eskilstuna pastorat ansvarar för kontrollen av gravvårdssäkerheten, men det är gravrättsinnehavarens skyldighet att se till att gravstenar som inte står säkert åtgärdas. De gravar som efter kontroll visar sig ha brister i säkerheten måste åtgärdas. De gravrättsinnehavare som blir berörda kommer att kontaktas via brev.

Du som gravrättsinnehavare ansvarar för att hålla gravplatsen i vårdat och värdigt skick med regelbunden klippning av gravrabatt och/eller grusytan i grusgrav hålls fri från ogräs. Du ansvarar även för att uppfylla gällande säkerhetskrav.