Foto: Ulf Tjärnström

S:t Petri förskola

En förskola som arbetar med mångfald? Absolut! S:t Petri förskola verkar för att utveckla förståelse för alla människors lika värde – oavsett social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktions­nedsättning, religion eller annan trosuppfattning.

S:t Petri förskola har plats för max 55 barn fördelat på tre grupper, en för barn mellan 1-2 år, en för barn som är 3 år och en för barn mellan 4-5 år. Förskolan vill vara så öppen och inkluderande att alla barn och vuxna, oavsett livsåskådning ska känna sig välkomna. 

Vill du veta mer? Se hur vi jobbar eller våra lokaler? Kom gärna på besök!

Ring förskolechef Birgitta Barius: 016-40 33 679

 

Mer fakta om S:t Petri förskola

- För oss är hållbar utveckling och Fair Trade självklart och inkluderat i förskolan.
- För oss är kulturell mångfald viktigt och vi lägger stor vikt på arbetet med barn i behov av särskilt stöd.
- För oss är det viktigt att utveckla förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

 

Ställ ditt barn i kö

För att ställa ditt barn i kö behöver du bara fylla i nedanstående formulär. Vi hanterar köanmälan löpande och återkopplar till dig med mer information om din köplats. Du kan även öppna eller ladda ner formuläret till din dator eller skriva ut och skicka det till oss per post.

Genom din anmälan godkänner du att du registreras hos Eskilstuna pastorat. Registret innehåller de personuppgifter som du själv har lämnat. Personuppgifterna används enbart i Eskilstuna pastorats verksamhet och/eller prenumeration av nyhetsbrev och tas bort när du avslutar verksamheten eller prenumerationen.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Eskilstuna pastorat. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Eskilstuna pastorats verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakta oss.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare (sambo/make/maka/partner). Har ni gemensam vårdnad om barnet men bor på olika adress, vänligen fyll i längre ner i formuläret.

Gemensam vårdnad (Vårdnadshavare som ej har samma folkbokföringsadress som barnet).

Önskad barnomsorg