Eskilstuna församling

Prata med oss

Kontakt

Eskilstuna församling Besöksadress: Kyrkans hus, Smörparken, 63220 Eskilstuna Postadress: Box 307, 63104 Eskilstuna Telefon: +46(16)170700 E-post till Eskilstuna församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan Eskilstuna

De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir sjuk eller när något oförutsett inträffar kan dessa frågor komma upp till ytan. Sjukhuskyrkans arbete går ut på att skapa tid och rum för reflektion och bearbetning kring tankar och känslor.

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården, till er tjänst för patienter, närstående och personal. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av Frikyrkorna i Eskilstuna och Strängnäs samt Svenska Kyrkan Eskilstuna församling.

Du erbjuds:

  • Enskilda samtal
  • Krisstöd vid akuta händelser
  • Avskeds- och minnesstunder
  • Dop och barnvälsignelse i krissituation
  • Gudstjänster, andakter och enskild nattvard
  • Kontakt med andra församlingar
  • Kontakt med företrädare för andra religioner och livstolkningar
  • Kontakt med finsktalande präst eller diakon

Andaktsrummet

Andaktsrummet är tillgängligt kl 7-19 alla dagar. Här har du möjlighet till enskild bön, att meditera eller lämna en bönelapp till tisdagens lunchandakt. Vi firar mässa varje vecka. Vi använder alkoholfritt vin och glutenfria oblater. Hit är alla, både stora och små välkomna. Det finns lekhörna för barnen.

Andakter tisdagar 13.00
Mässa torsdagar 15.00 (ej under juni-augusti)

Samtal

Vi har kompetens att möta människor i sorg och kris och finns för alla som vill ha samtal, oavsett livsåskådning. Vi som arbetar i sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler.

Medarbetarstöd till dig som arbetar på Mälarsjukhuset

Med anpassade lösningar efter de behov som finns, vill vi i Sjukhuskyrkan erbjuda en möjlighet att finnas till hands för dig som enskild eller i grupp vad gäller samtalsstöd.

Läs mer om Sjukhuskyrkan här.

kontakt

Ring Mälarsjukhusets växeltelefon på 016-10 30 00. Personal i Sjukhuskyrkan finns tillgänglig vardagar mellan kl. 10.00 och 16.00.

Hitta till oss

Från Huvudentrén: Gå mot Apoteket och sedan till höger. Följ skyltning till Sjukhuskyrkan.
Från Gamla entrén: Gå rakt fram ca 40 m och sedan till vänster. Följ skyltning till Sjukhuskyrkan.

Sjukhuskyrkan i Eskilstuna församling