Eskilstuna

Prata med oss

Kontakt

Eskilstuna Besöksadress: Eskilstuna pastorat, Kyrkans hus, Smörparken, 63220 Eskilstuna Postadress: Eskilstuna pastorat, Box 307, 63104 Eskilstuna Telefon: +46(16)170700 E-post till Eskilstuna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan Eskilstuna

När man blir sjuk eller när något oförutsett inträffar kan man behöva prata med någon. Sjukhuskyrkans arbete går ut på att skapa mötesplatser för samtal, reflektion och bearbetning av tankar och känslor.

Varje människa har fysiska, psykiska, sociala, existentiella och andliga behov. Sjukhuskyrkans uppgift är framför allt att fånga up de andliga och existentiella behoven. 

Vi är tillgängliga för patienter, närstående och personal. Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler. 

Sjukhuskyrkan Eskilstuna är ett ekumeniskt samarbete mellan frikyrkorna och Svenska kyrkan. 

Vi erbjuder

  • Enskilda samtal
  • Krisstöd vid akuta händelser
  • Medverkan vid avsked och minnesstunder
  • Enskild nattvard
  • Gudstjänst, andakt, dop och barnvälsignelse på sjukhuset
  • Kontakt med hemförsamlingar och företrädare för andra religioner och livstolkningar
  • Kontakt med finsktalande präst eller diakon
  • Medverkan i utbildningssammanhang och personalgrupper

Läs mer på Sjukhuskyrkans webbplats.