Foto: Mattias Pettersson

Återvunna gravstenar – en miljövänlig möjlighet

Nu finns möjlighet att köpa gamla gravstenar i granit, som återanvänds och därmed får ett nytt liv.

Varje gravsten är ett gediget hantverk som bär på en historia. Nu finns möjlighet att köpa gamla gravstenar i granit, som återanvänds och därmed får ett nytt liv. Gravstenar som återlämnas slipas ner, avidentifieras och omarbetas så att de blir som nya. Du väljer gravyr, gravyrfärg och dekor. När du köper en återanvänd gravsten är du med och bevarar ett äldre hantverk och kulturarv för framtiden, samtidigt som du hjälper till att minska de koldioxidutsläpp som sker vid köp av gravstenar från utlandet.

Beställ din gravsten här