Eskilstuna församling erbjuder hjälp och stöd
Foto: Alex & Martin/IKON

Diakoni: gemenskap och stöd

Diakoner hjälper och stödjer människor i svåra situationer. Det är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer med respekt, delaktighet och ömsesidig solidaritet.  

Diakons uppdrag är att ta ställning för och försvara dem som av olika anledningar marginaliseras i vårt samhälle.

Med kristen grundsyn, att du är värdefull möts vi i gemenskap både i grupper och enskilda samtal.
Behöver du tala med någon om din ensamhet du upplever eller något annat som är viktigt för dig kontaktar du någon av församlingens diakoner eller präster. Det kostar inget och du bestämmer vad vi talar om.
” Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egens skull, för ingen annan är som du ” Ps 791