Foto: Mattias Pettersson

Öja kyrka

Här kan du se vad som är på gång just nu och läsa mer om Öja kyrka

Öja kyrka ligger i Eskilstuna och tillhör Västra Rekarne församling. De första stenarna till kyrkan härstammar från medeltiden. Kyrkan bestod ursprungligen av ett medeltida rektangulärt långhus, ett smalare kor i öster och ett torn i väster. Senare byggdes en sakristia i norr, koret breddades och ett vapenhus byggdes i söder.

På 1620-talet byggdes ett gravkor i söder, då också kyrkan förlängdes åt öster och sakristian byggdes ut. År 1727 byggdes ytterligare ett gravkor vid östra gaveln. Detta gravkor är idag den enda byggnadsdel som återstår av den gamla kyrkan, vilken revs 1847.

Tre år senare invigdes den nybyggda nyklassicistiska kyrkan.

Med kyrkans rivning år 1847 försvann ett viktigt källmaterial till bygdens historia. Genom att rekonstruera byggnadshistoria och ritningar från 1686 stod den nya kyrkan klar för invigning 1 september 1850. Sedan 1850 har kyrkan genomgått två större invändiga renoveringar. Den första gjordes 1950 och den andra 1994. Vid restaureringen 1950 så murades fönstret i korabsiden igen, bänkarna kortades, inventarier konserverades och måleriarbeten utfördes. Vid restaureringen 1994 byggdes samtalsrum, förberedelserum och toalett i läktarunderbyggnaden. Ett kapprum inrättades framför läktarunderbyggnaden.

adress

Öja kyrka, 640 40, Stora Sundby